Knut Skagenæs (foran) og Ivar Tanum i Ivar Tanum Entreprenør AS legger 4.500 meter rør på Holmen. Havnes tekniske sjef, Jarle N. Hansen (t.h.) opplyser at anlegget vil stå klart ved årsskiftet. Foto: Drammen Havn/Torbjørn Tandberg.

- Landstrøm gjør havna grønnere

Drammen havn føyer seg inn i rekken av havner som satser på landstrøm.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Drammen Havn investerer i disse dager 24 millioner kroner i landstrømanlegg. Når anlegget står klart ved årsskiftet, kan skip som anløper Drammen erstatte fossilt drivstoff med strøm mens de ligger til kai, opplyser Drammen Havn.

Bedre miljø

Dét vil bedre miljøet lokalt og minske støy som kommer fra skipenes hjelpemotorer. 

Havna skriver på sine nettsider, at elektrifiseringen vil redusere utslippene og gi renere luft. Med landstrømanlegg på plass, befester Drammen havn posisjonen som en av landets grønneste havner.

- For Drammen Havn er dette en stor og langsiktig investering, som gjør havna mer miljøvennlig og som på sikt styrker konkurranseposisjonen, påpekes det.

Sprer seg

Satsningen på landstrømanlegg i norske havner har vært kraftigst innen cruisetrafikk og offshore. Når Drammen havn nå legger til rette for å erstatte fossilt drivstoff med strøm, er det i samarbeid med myndighetene. ENOVA støtter prosjektet med ni millioner kroner, et tydelig signal om at anlegget i Drammen vurderes å være lønnsomt og med stort potensial, påpekes det av Drammen Havn.

Myndighetene må oppmuntre

For å kunne benytte anlegget, må skipene være klargjort for å kunne ta imot landstrøm.

Men - det hjelper ikke om en havn tilrettelegger for landstrøm, om ikke rederiene velger å tilpasse sine skip for det samme. Oppfordringen må derfor gå til myndighetene å gjøre landstrøm attraktivt for rederiene som anløper Norge. 

Havneledelsen i Drammen legger nå til grunn at myndighetene vil iverksette tiltak som oppmuntrer rederiene til å forberede sine skip for landstrøm.

- På denne måten vil de fire koblingspunktene på Holmen Syd og på Kattegatkaien nordøst på Holmen etterhvert vil bli mye brukt, påpeker Drammen Havn. 

Powered by Labrador CMS