Fra venstre: Peter Stangeland, markedsdirektør Schenker, Vibeke Vaagland, KAM Schenker, og Jan Knoph, adm. dir. OneMed.
Fra venstre: Peter Stangeland, markedsdirektør Schenker, Vibeke Vaagland, KAM Schenker, og Jan Knoph, adm. dir. OneMed.

Vant storkontrakt med grønne løsninger

DB Schenker skal distribuere medisinsk utstyr for OneMed med null utslipp.

Publisert

OneMed AS er Norges største leverandør av medisinsk utstyr til kommunene i Norge, og vant nylig en ny fireårsavtale med Oslo Kommune og 14 omkringliggende kommuner på Østlandet til en verdi på ca. 550 millioner kroner.

En av årsakene til at OneMed fikk denne kontrakten er samarbeidet med DB Schenker om bærekraftige logistikkløsninger med nullutslipp. Over 85 prosent av OneMeds leveranser til Oslo kommune er i dag med Schenkers nullutslippskjøretøy, og med den nye avtalen vil dette være 100 prosent fra oppstart av avtalen, opplyser Schenker i en pressemelding.

- Vi har allerede god erfaring med miljøvennlig transport til mange av våre kunder gjennom et godt samarbeide med Schenker, og vi vil være en aktiv pådriver også fremover. Det er avgjørende at alle statlige og kommunale anbud vektlegger miljø med en reell tyngde slik at det også kan være en driver i miljøkampen, sier administrerende direktør i OneMed, Jan Knoph.

Miljøaspektet og en bærekraftig levering er vektlagt betydelig i anbudet, og gjennom eksisterende løsninger og forpliktelsen til nye, har OneMed vunnet frem i sterk konkurranse med andre aktører.

- Samarbeidet har allerede vart i fire år, og vi kjenner hverandre godt. Gode samarbeidspartnere utfordrer og komplementerer hverandre, og dette har vi lykkes med sammen med OneMed. Vi ser frem imot det videre langsiktige arbeidet, sier salgs- og markedsdirektør i DB Schenker, Peter Stangeland.

Oslo City Hub er bærebjelken for DB Schenkers miljøsatsing i Oslo, og Schenker investerer løpende i nye elektriske -vare og lastebiler også i andre byer i Norge.