TENKER NYTT: Mange vurderer nå sterkt endrede forsyningskjeder
TENKER NYTT: Mange vurderer nå sterkt endrede forsyningskjeder

Containeraktører revurderer logistikken for 2022

Den verdensomspennende forsyningskrisen som inntrådte på sensommeren i 2020, får nå aktører innen containerlogistikk til å følge ekstra nøye med på industriens nære fremtid. Samtidig revurderes logistiske strategier. Det viser resultatet av en global undersøkelse utført av xChange.

Publisert Sist oppdatert

Container xChange er verdens ledende teknologiselskap for handel og leasing av containere. En spørreundersøkelse ble sendt ut til 800 aktører innen containerlogistikk. Det være seg rederier, containerhandlere, frakt- og speditørselskaper og variere, både eksportører og importører. Målet med undersøkelsen var å sjekke bransjestemningen pr. dags dato, hvilke viktige erfaringer fra år 2021 aktørene har gjort. Og ikke minst – aktørenes syn på 2022 og hva dét må bringe.

Resultatet som ble offentliggjort onsdag 8. desember, viser at flertallet – hele 75 prosent – av aktørene innen containerlogistikk, vil revurderer sin logistikkstrategi neste år.

Svarene fra aktørene i containerbransjen, tyder på at de forventer dystre tider for

containerlogistikk-industri også neste år. De største utfordringene for bransjen, menes å fortsatt være å finne plass på fartøy til containerne og den brutale prisøkningen som har skjedd innen oversjøisk containertransport.

Nøkkelfunn fra xChange Industry Speak-undersøkelsen 2021-22:

  • Aktørene innen bransjen er pessimistiske i forhold til neste års ytelsesevne innen oversjøisk containertransport. Av aktørene som deltok i undersøkelsen, tror totalt 65 prosent at ytelsen enten vil forverres ytterligere (11 prosent) eller vil forbli den samme (54 prosent) neste år som i år.
  • Den største utfordringen som deltakerne opplevde ved å drive internasjonal handel, var å finne plasser på fartøyet til containerne (53 prosent). Deretter kom økte fraktkostnader (22 prosent) og mangel på arbeidskraft (19 prosent). 6 prosent fremhevet utfordringen med mangel på åpenhet og synlighet i forsyningskjeden som en stor utfordring.
  • På spørsmål om hvilke alternativer de foretrakk for oversjøisk containertransport, svarte 50 prosent at de brukte enveisleasing av containere, 28 prosent foretrakk langsiktig leasingkontrakter og 22 prosent foretrakk kjøp av containere.
  • Totalt sett sa 71 prosent av de spurte, at de revurderte sin logistikkstrategi. Noen ser nå etter alternativer – som eksempelvis produksjonssted. Man vil også utvide lagerbeholdningen av varer, for ikke å gå tom grunnet potensiell lang leveringstid.
  • Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om hva de opplevde som hovedårsak til mangelen på containere i inneværende år. Spørsmålet var et flervalgsspørsmål, noe som betyr at de prosentvise svarene ikke ender opp som 100 prosent. 42 prosent krysset av for at avsendere som bruker containere som lagringssted for varer, var et stort problem. 28 prosent tror det kommer av feil gjort av containerlinjen. 28 prosent mente ineffektivitet i matching av containereiere med potensielle brukere, var en av årsakene til den globale containermangelen. Lengre transitt-tider og containeropphoping i havner, som gjør at containerrotasjonen ble mye langsommere, nevnes også som årsaker.
  • «Hvem fremstår som den største vinneren av den globale krisen i forsyningskjeden?» 64 prosent mente at rederiene/containerlinjene hadde hatt størst fordeler, etterfulgt av transportører (21 prosent) og speditører (15 prosent).
  • 75 prosent av aktørene sa at Covid-19 har påvirket virksomheten deres. Av disse disse 75 prosentene av deltakerne, sa 54 prosent at pandemien resulterte i lavere fortjeneste, 36 prosent sa at det resulterte i til mindre åpenhet og 36 prosent sa at de brukte flere digitale løsninger under disse tøffe tidene vi er i. Dette var også et spørsmål hvor deltakerne kunne krysse av på flere alternative svar.
Powered by Labrador CMS