Illustrasjonsfoto.

Noen opp - noen ned

Vi har sjekket containertrafikken i de største offentlige havnene. Selv om noen mister volum, viser tallene en positiv tendens.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi starter i øst – og beveger oss fra containerhavn til containerhavn rundt kysten.

Borg Havn

Ved årets slutt hadde 64.581 TEUs gått over Borg Havns kaier. Det gir en økning på om lag 19 prosent. TEU er en forkortelse for Twenty-foot equivalent unit og er basert på volumet til en 20 fots container.

– Hva er årsaken til veksten?

– Det er en generell vekst i vårt område. Jeg ser at containere over Moss Havn går ned, og det er nok litt av godset de har tapt som har lekket hit til Øraterminalen. Det gode resultatet vårt er nok en kombinasjon av de to. Da DFDS høsten 2017 valgte å kutte ut Moss og satse på Oslo og Borg, tok rederiet med seg 7-8.000 TEUs hit, så DFDS er absolutt en viktig aktør som bidrar til vårt økte volum, sier en strålende fornøyd Tore Lundestad, havnedirektør i Borg Havn IKS.

– I tillegg mottar vi søppel som tidligere gikk via Moss havn – dette skal til avfallsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. At DFDS har skiftet til RoRo-fartøy, betyr at vi i fremtiden også har mulighet til å få mer gods på trailer. Dette er veldig positiv. Borg Havn har også hatt god vekst i stål og gjenvinning. Som havn har Borg mange bein å stå på – og det viser seg nå at det er suksess i det meste vi har gjort. Når ligninlageret som skal bygges på Øraterminalen for Borregaard tas i bruk, vil det i starten gi ytterligere 110.000 tonn – og øke til 160.000 tonn etter hvert. Dette gir mer sjøtransport, sier han.

Moss Havn

– 2018 var et begredelig år når vi ser på statistikken vår. I TEU hadde vi nedgang på 15 prosent, sett mot 2017. Det er to hovedgrunner til dette, forklarer havnesjef Øystein Høsteland Sundby:

– I august 2017 flyttet DFDS sin linje fra Moss. Det er kun delvis denne containerlasten er erstattet med andre skip. Dette utgjør deler av nedgangen. Høsten 2017 startet Bane Nor med sine anleggsarbeider i Moss havn. Dette arbeidet har ført til store utfordringer med mye ekstra trafikk, redusert areal og mange måneder med ett felt, trafikkregulert innkjøring. Det gledelige er at når Bane Nor ble ferdige med arbeidene sine høsten 2018, ser vi at godset finner veien tilbake. November og desember hadde 20 prosent vekst sammenlignet med året før.

Oslo Havn

– Containerutviklingen over Oslo havn var svært positiv i 2018 – med en vekst i TEU på cirka 13 prosent, fra 208.000 TEU i 2017 til over 237.000 TEU i 2018, forteller havnedirektør Ingvar Meyer Mathisen til Moderne Transport. Han fortsetter:

– Veksten kommer i all hovedsak fra 45 fots containere, som har hatt en vekst på over 45 prosent bare fra 2017 til 2018, og utgjør nå cirka 1/3 av TEU over Oslo havn mot 1/5 fram til 2015. Grunnene til veksten er mange og sammensatte, og spenner fra store og langsiktige politiske og demografiske utviklingstrekk i Europa, til nye linjer og gode tjenester i Oslofjorden. Nye linjer og dynamiske rederier og logistikkaktører er en helt sentral forutsetning for veksten, det samme er kapasitet og kvalitet levert av Yilport Oslo og av terminaler i andre enden.

Havnedirektøren i Oslo forteller at foruten det arbeidet som Oslo Havn KF har lagt ned over flere år med utbygging av terminal, valg av operatør og samarbeid med operatør om utvikling, føler de også at havna har hatt en riktig satsing og god timing mot vareeiere, rederier og andre aktører innen utvalgte segmenter.

– Vi må også fremheve et utviklingstrekk, som vi naturlig nok ikke har kontroll over, men som vi nyter godt av: Det er mangelen på lastebilsjåfører generelt i det kontinentale Europa, hvor sjåførlønningene også stiger og hvor kostnadene for å trafikkere veiene også går opp, påpeker han.

– Det er mange eksisterende og nye vareeiere som står bak veksten, men spesielt vil vi trekke fram samarbeidet med importører av fersk frukt og grønnsaker. Det er utrolig viktig at krevende kunder med krevende last og krav til kvalitet i hele kjeden engasjerer seg for å få til sjøtransport som fungerer for dem. Det er utrolig viktig å ha krevende kunder til å sette kvalitetskrav å strekke seg mot. Kan vi levere på kvalitet til disse så kan vi levere kvalitet til de aller fleste vareeiere og varekjeder, slår Ingvar Meyer Mathisen fast.

Drammen Havn

– Containere gikk ned med 22 prosent. Antall TEUs gikk ned fra om lag 50.000 i 2017 til om lag 40.000 i 2018. Årsaken er at Maersk tok deler av sin last tilbake til Oslo havn, forteller havnedirektør i Drammen, Einar Olsen.

Det var i slutten av januar 2015 at den første containerbåten fra det danske gigantrederiet Maersk ankom Drammen – etter at Yilport tok over den nye containerterminalen på Sjursøya i Oslo. Den gang var prisene høye og kjennskapen til shortsea-favoritten 45-fots container til dels manglende hos terminaloperatøren. Slik er det ikke i hovedstaden i dag.

Einar Olsen forteller at lasten som har gått fra Drammen er hovedsakelig ferskvaren frukt og grønt – et stort satsingsområde for Oslo Havn.

– Mye av dette skal til den andre siden av Oslo, så dette er nok en grei og naturlig løsning, påpeker han.

Einar Olsen avslører noe svært positivt om containere over Drammen havn:

– Selv om antall containere gikk ned, har lasten i containere økt. Drammen havn har gått fra cirka 200.000 tonn gods transportert i containere i 2017 til 212.000 tonn i 2018. Noe av årsaken er at vi transporterer en del tømmer til Kina i containere. Dét gir god retningsbalanse. Godt for pengeboka og godt for miljøet!

Larvik Havn

Over containerterminalen i Larvik ble det i 2018 håndtert 79.200 TEU, noe som var åtte prosent flere containere enn året før. Dermed ble den gamle containerrekorden fra 2017 passert med god margin – og nytt toppnivå satt.

– Dette er svært hyggelige tall. Vi er stolte over nok en gang å være Norges nest største containerhavn med solid økonomi og god handlefrihet. Vi befester vår posisjon som en attraktiv havn med unik beliggenhet og kort innseiling. Gjennom lønnsom drift har vi hatt mulighet til å kontinuerlig investere i moderne fasiliteter for å bli det naturlig knutepunkt mellom sjø- og landtransport, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

Grenland Havn

Markeds- og logistikksjef Jan Einar Skarding i Grenland Havn forteller 2018 endte på 28.969 TEUs, en nedgang fra 34.710 TEUs året før.

– Variasjoner i skipninger og hvor godset kommer fra og går til i verden – og hvilket rederi som velges til transporten, medfører at noe av godset fra Grenland-industrien går via Larvik havn. Andre ganger benytter industrien i Larvik terminaler i Grenland. I 2018 var det eksempel en del skipninger fra Grenland-industrien til USA. Dette gikk over Larvik, påpeker Skarding.

Kristiansand Havn

Havnedirektør Halvard Aglen i Kristiansand gleder seg over en økning til om lag 50.000 TEUs, fra 46-47.000 TEUs i 2017.

– Hva er årsaken?

– Industrien gjør det bra, og spesielt prosessindustrien i vår region går godt, svarer Aglen.

Westport, Stavanger

Administrerende direktør i Westport Kurt Ommundsen, forteller om en økning på fire prosent i containervolumene til 32.861 TEU. Samtidig er total tonnasje opp 14 prosent til 728.897.

– Vi er svært godt fornøyde med utviklingen, og har hatt et rekordår, sier Ommundsen.

Karmsund Havn

I 2018 gikk det 31.278 TEUs over Karmsund Havns kaier. Dette er en økning på 11,6 prosent mot 2017. Mot 2016 tallene er økningen på 50 prosent, forklarer havnedirektør Tore Gautesen i Karmsund Havn.

– Vi hadde i 2018 vårt beste år målt i antall containere noensinne. I 2013 håndterte havnen like over 5.000 TEU, mens det i 2018 gikk 31.278 over havnen. Ifølge den store godsundersøkelsen gjennomført av Statens vegvesen for Vestlandet, er Karmsund Havn og Haugesund Cargo Terminals på Husøy, den eneste av de store havnene, som har tatt markedsandeler fra veitransport i denne perioden. Vi har jobbet målrettet med å legge til rette for økt sjøtransport, og sammen med hardt satsende linjerederier, offensiv industri og speditører, har vi hatt en fantastisk vekst. Vi tror på en videre vekst og forventer 50.000 TEU over havnen innen få år, opplyser han.

– Årsaken til veksten er sammensatt, men hovedsakelig har det vært en betydelig økning i shortsea – med 45 fots containere, produksjonsøkning i industrien, flere aktører på Vestlandet som bruker havnen som godsknutepunkt og en solid satsing fra linjerederiene i havnen, med styrket tilbud, mer lastekapasitet og høyere frekvens, avslutter Tore Gautesen.

Bergen

Bergen Havn har hatt en økning. 37.343 TEUs gikk over Bergens offentlige kaier i 2018, mot 34.435 TEUs i 2017.

– Økningen tilskrives generell vekst, opplyser Bergen Havn.

Ålesund

– Fra 2016 til 2017 opplevde vi en gledelig økning på 31 prosent, til 64.634 TEUs over offentlig kai, men i 2018 fikk vi en nedgang. Vi endte på 54.213 TEUs, forteller havnefogd Ole Christian Fiskaa. I tillegg har det gått cirka 10.000 TEUs over private kaier.

Han påpeker at det først og fremst er fisk som utgjør de store volumene, og dette påvirkes av fiskekvoter og hvor mye fiskerne faktisk greier å ta opp fra havnet i løpet av et år.

– Vi er som kjent fremdeles inne i en krevende periode for offshoreaktiviteten i regionen. Det er fisk og olje vi lever av i dette landet, så optimismen langs kysten er god, smiler Ålesunds havnefogd.

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

4.386 TEUs gikk over den offentlige havnas kaier i 2018.

– Det var totalt 4.868 TEUs i 2017, en liten nedgang på 482 TEUs i 2018 der altså. forteller ledende havneinspektør Svein Skomsøy.

– Hvilke varer preger volumene i container hos Kristiansund og Nordmøre Havn IKS?

– Fisk, fiskefôr, kjemikalier, meieriprodukter, og ellers er det stykkgods av forskjellige sorter som fraktes med containerne på offentlige kaier – forbruksvarer, svarer han.

Trondheim

Leder for logistikk i Trondheim Havn, Svein Kåre Aune, forteller at det i 2018 gikk 17.810 TEUs over Trondheim Havns kaier, mot 17.194 TEUs i 2017.

Nato-øvelsen Trident Juncture, som foregikk blant annet i området mellom Trondheim og Rena i høst, medførte også ekstra aktivitet i Trondheim havn. Økningen i containere tilskrives derfor NATO-øvelsen spesielt – og generell økning i godsvolum.

Bodø

Etter at containerskipet «Tege» for noen år siden stoppet å gå i rute fra Bodø og nordover, går det lite containere sjøveien over Bodø Havns kaier.

– Det går ingen fast rute, og containere som skal gå sjøveien, er få og kommer spredt. Det går ganske mye gods på trailere over Bodø, noe går med fergesamband videre. Dette finnes det ikke statistikk på, forteller utviklings- og kommunikasjonssjef Erlend A. Willumsen.

Tromsø

Tor-Egil Seglsten, maritim koordinator i Tromsø Havn forteller til Moderne Transport at det i fjor gikk 4.186 TEUs over Tromsø Havns kaier, mot 3.278 TEUs i 2017. Økningen tilskrives Svalbard-last.

Powered by Labrador CMS