Princess Gruppens CEO, Kai J. Gulbrandsen, får besøk av nysgjerrige logistikkaktører 3. mai.

100 mill. fra butikk til netthandel

Netthandel passerte i 2017 100 milliarder kroner i Norge med en formidabel vekst på 74% de fire siste årene.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den årlige veksten ligger stabilt på rundt 16%.

Mer og mer digital handel øker betydningen av et veldrevet og effektivt lager. Hasteordre, feilplukk eller returhåndtering er snubletråder som skaper store problemer og kostnader desto mer salg som går digitalt.

3. mai får du vite mer hvordan logistikken endrer karakter i overgangen fra butikksalg til netthandel. Da arrangerer hovedorganisasjonen Virke og Princess frokostmøte på Thon Hotell Ski. Praktisk demonstrasjon på lageret til Princess og et dypdykk i endrede rammevilkår og logistikkløsninger står også på agendaen.

- Tradisjonell varehandel har et velsmurt logistikkapparat basert på relativt få ordre og kunder, men med mange varelinjer på hver ordre. Et eksempel på dette kan være påfyllingsordre til lokalene hvor butikkene har egne lagre, heter det i invitasjonen til møtet.

En typisk netthandler derimot kjøper vanligvis én eller to varer pr. ordre, og dette innebærer at håndteringskostanden øker da man ikke kan plukke like effektivt som før. I ytterste konsekvens kan man ende opp med å selge like mange varer som tidligere, men oppleve at fortjenesten reduseres.

Det nye sorteringsanlegget til Princess Gruppen som har gitt en effektiviseringsgevinst på rundt 35% på under tre år.

Princess var tidlig ute med å knytte sammen fysisk butikkhandel med netthandel, og de har i dag et velfungerende salgsapparat hvor handel, IT og logistikk spiller på lag.

Princess Gruppens CEO, Kai J. Gulbrandsen, vil fortelle om de strategiske valgene og overordnede utfordringene som de måtte håndtere, hva de har lykkes med, hva de har gjort feil og ikke minst hva de har lært underveis.

En bedrift i vekst

Princess Gruppen AS er en landsdekkende kjede av interiørforretninger. Kjeden er en av Norges største aktører innen hjemmetekstil med over 120 forretninger, og øker stadig i antall.

På grunn av en stadig økende etterspørsel hadde Princess behov for å øke kapasiteten på lagrene sine. De valgte å bygge ut hovedlageret på Ski, og samtidig posisjonere seg for fremtidig vekst. Tilbygget ble på 3500 m2 og sørget for mer enn dobling av lagerarealet.

Omstruktureringen har gitt betydelige effektivitetsgevinster som mer kompakt lagring nær varemottak, mindre truck-kjøring og sist men ikke minst legges det opp til batchplukking på varenivå. Det vil si at man tar med seg det antall av hver vare som skal leveres til det antall butikker som til enhver tid pakkes. Spesielle “bur” med dynamiske plasser sørger for å skille butikkene fra hverandre.

Gir omfattende innblikk

En av innlederne, senior bransjeanalytiker Knut Erik Rekdal i Virke har blant annet mange års erfaring med analyse, strategi og logistikk fra Posten/Bring. Han vil ta for seg handelens utvikling, netthandelens påvirkning på handel og de siste utviklingstrendene innen varehandelen. Han vil også spå hvordan handelen vil se ut i 2030.

Ali Zeybek i Consafe Logistics forteller hvorfor Princess Gruppen har valgt å investere i et «best of breed» WMS system fra Consafe Logistics.

I varehandel og spesielt etterfylling av fysiske butikker kan logistikken være ganske tidkrevende, men hvis man har mulighet for å batchplukke varene for så å sortere dem til rett butikk, vil man unngå mye unødvendig truckkjøring og ekstra plukkrunder.

Consignors John Arnt Carstensen vil fokusere på dagens retailmarkeds behov for gode løsninger for Delivery Management, løsninger som støtter opp under effektiv vareflyt på tvers av fysiske butikker og netthandel.

Powered by Labrador CMS