Carl I. Hagen kjemper for sjøgodset

<Frp-høvding Carl I. Hagen kaster seg inn i kampen mot havnearbeiderne.

Publisert Sist oppdatert

Nestlederen i Oslo bystyres samferdsels- og miljøkomite mener at havnekonflikten har gått altfor langt. Han understreker at havnearbeidernes boikott setter kjepper i hjulene for kommunens miljøsatsing med å overføre godstransport fra vei til sjø.

Foreldet

– Laste- og lossearbeidere må ganske enkelt akseptere at de ikke lever i begynnelsen av forrige århundre. De må slutte med disse dumme og helt unødvendige boikottaksjonene, sier Hagen til NRK.

Bystyret har vedtatt at Oslo Havn skal bygges ut for å ta over mer gods som i dag transporteres med bil. Nå truer havnekonflikten kommunens miljøsatsing, mener Frp.

Politisk kamp

Hverken Oslo Havn eller havnearbeiderne vil gi seg i havnekonflikten som har pågått i flere uker. Arbeidsvilkår er sentrum for diskusjonen, og nå har konflikten også havnet på politikernes bord.

– Nå må vi si at vi ikke lenger aksepterer at en samlet holdning hos myndighetene saboteres av laste- og lossearbeidere, ved at vi ikke får over gods fra jernbane og bil til sjøtransport som er mye bedre for miljøet, sier Hagen.

I et notat til Samferdsels- og miljøkomiteen hevder havnestyrets leder, Bernt Stilluf Karlsen, at losse- og lastearbeidere flere dager på rad har blokkert arbeidet på havna.

Skip dropper lossingen

Dermed har skip forlatt havna uten å være ferdig losset. Karlsen har tidligere gjort det klart at havnearbeidernes organisering og arbeidsvilkår, med felles lunsjpauser og høye lønninger, er til hinder for en nødvendig effektivisering av Oslo Havn.

Oslo Havn eies av Oslo kommune og gjennomgår milliardinvesteringer. På Sydhavna ved Bekkelaget og Ormøya er målet at godsmengden økes med 50%. Denne omorganiseringen har skapt store konflikter.

Redelige aksjonsformer

Losse- og lastearbeiderne kjenner seg ikke igjen i havnestyrets fremstilling av saken, sier nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars M. Johnsen.– Vi bruker aksjonsmidler som er i samsvar med arbeidsmiljøloven. Det er viktig at politikerne tar grep, men det vi reagerer på er at det er lagt frem et dokument som er ensidig, sier Johnsen.

Ikke streikebryteri 

NHO mener det ikke er streikebryteri dersom bedrifter bruker egne ansatte for å utføre losse- og lastearbeid når sympatistreik rammer. 

Til støtte for boikotten av private Risavika havn, har LO tatt ut Norsk Transportarbeiderforbunds medlemmer i Tromsø og Mosjøen losse- og lastekontorer i sympatiaksjoner. I et brev skriver NHO hvordan man tolker bedriftenes handlingsalternativer under denne sympatiaksjonen. 

NHO mener at når losse- og lastekontor ikke benytter fortrinnsretten som ligger i losse- og lasteoverenskomsten, er tariffavtalene ikke til hinder for at bedriften utfører arbeidet i egen regi. Arbeidet er dermed ikke å anse som streikebryteri.

Brevet tar også for seg hva bedriftene kan gjøre dersom det iverksettes ulovlige aksjoner.