- Streiken innebærer en vanskelig situasjon både for oss og våre kunder, sier CargoNets Arne Fosen.Foto: Per Dagfinn Wolden
- Streiken innebærer en vanskelig situasjon både for oss og våre kunder, sier CargoNets Arne Fosen.Foto: Per Dagfinn Wolden

Nytenkning kan løse togstreiken

Norsk Lokomotivmannsforbund sier de vil tenke nytt for å løse den fastlåste togkonflikten.

Publisert

I løpet av mandagen legger forbundet frem et nytt løsningsforslag til NSB, forteller leder Rolf Ringdal til NRK.

Lokførerne har snart streiket én måned, noe som har hatt sterk innvirkning på nærings- og godstrafikken på skinner. Foruten å ha stanset alle lokaltog på Østfoldbanen som rammer titusenvis av passasjerer hver dag.

Beklager

Adm. direktør Arne Fosen i CargoNet beklager at dette medfører innstillinger av planlagte godstog, og som dessverre gir negative konsekvenser for godsfremførerens kunder.

- Streiken innebærer en vanskelig situasjon både for oss og våre kunder, sier Fosen.

Han understreker imidlertid at den bebudede opptrappingen av streiken før helga ikke ville rammet CargoNet, men kun NSB.

Rolf Ringdal forteller at det nå er tenkt både nytt og annerledes.

- Samtidig er vi veldig klar og tydelige på at våre krav til kompetanse må være med. Vi kommer til å jobbe med forslaget ut over ettermiddagen og eventuelt kvelden, sier han.

Pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB forholder seg foreløpig avventende til forslaget.

– Hvis det medfører riktighet at det kommer et forslag er vi selvfølgelig både villig og interessert i å diskutere forslaget, sier han.

Sterkt berørt

I Mtlogistikks artikkel før helga med overskrift, «Siste spikeren i kista?» skrev vi blant annet at transport- og logistikkaktører som Schenker, PostNord, Bring, Posten og flere mellomstore speditører er sterkt berørt, og at streiken vil skade godstogtransporten permanent.

Malmtrafikken over Narvik berøres ikke av streiken, da disse togene kjøres av lokførere fra Malmtrafikk AS.

Ifølge NHO Logistikk og Transport (NHOLT) frakter speditørene gods på bane for flere tusen store og små grossistkunder innen elektro, farve, medisin, ferskvarer og byggvare. Det finnes 1000 forskjellige grossistebedrifter innen et hundretalls bransjer.

Rema Distribusjon, Coop, Asko, i noen grad Tine og skogbruksbedriftene berøres også av streiken. Det samme gjør sjømatindustrien med fersk laks fra Nord-Norge og nordvestlandet.