- Kritisk for godstransport på jernbane

Godstransport med tog fortsetter å falle. Årsaken er innstilte tog og kunder som ikke tør stole på jernbanen.

Publisert Sist oppdatert

Norske transportkjøpere sier de ønsker å frakte gods med tog, både fordi det er rimeligere og fordi det gagner miljøet.

Likevel viser tall fra Statistisk sentralbyrå at godsvolumet på bane har falt 10 prosent i perioden fra 2008 til 2013. Og trenden fortsetter ifølge næringen i år, skriver Nationen.

Upålitelig

Årsaken er upålitelighet. Ras, solslyng og andre problemer på jernbanenettet i fjor førte til at det i gjennomsnitt ble innstilt nesten to godstog hver virkedag.

- Jernbanen kneler etter 30 år med utarming. Bedre drift og vedlikehold er det som skal til for gjenopprette tilliten i næringslivet, sier direktør for næringspolitikk Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport til avisen.

- Det står om livet for gods på bane. Det må Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket ta innover seg. Medlemsbedriftene våre har alltid fylt togene med gods, og det vil de fortsette med. Men de ansvarlige må ta et krafttak slik at vi kan stole på at varene kommer fram i tide, sier han.

11 prosent markedsandel

Jernbanen transporterte i alt 2347 millioner tonnkilometer i fjor, noe som er omtrent 11 prosent av den totale godstransporten. Til sammenligning ble 19.166 millioner tonnkilometer fraktet på vei, som er en økning på 3.057 millioner tonnkilometer fra 2009.

Administrerende direktør Arne Fosen i Cargonet støtter Erling Sæthers teori om hvorfor toget taper markedsandeler.

- Store aktører som Bring, Postnord og Schenker ønsker å bruke tog. Nå slippes det ut langt mer CO2 enn nødvendig fordi flere bruker lastebil. Problemet er at de ikke tør stole på jernbanen. Driftsstabilitet er det største hinderet for vekst. Skinnegangen må fungere 365 dager i året, sier han.

- Våger ikke bruke tog

Kommunikasjonsdirektør Ole Andreas Hagen i Postnord forteller til Nationen at de ønsker å frakte mest mulig gods på tog.

- Vårt selskap er posisjonert for jernbane, men nedslitt utstyr og svak kapasitet gjør at vi ikke våger å bruke tog i like stor grad som før, sier han, og legger til:

- Før 2008 fraktet vi 80 prosent av godset på tog. Nå er den andelen nede imellom 60 og 70 prosent. I perioder strekninger er stengt, er vi nede i 50 prosent. Det er betydelig.