“Statskupp” i jernbanen

Samferdselsdepartementet vil overføre all drift av godsterminaler til Jernbaneverket uten konkurranse.

Publisert Sist oppdatert

– Dette minner meg nesten om et statskupp som kan rasere og sette jernbanens konkurransekraft 30 år tilbake i tid, sier avdelingsdirektør for trafikk Jon Austrheim i DB Schenker Norge.

Fortviler

Han er fortvilet over de politiske myndighetenes håndtering av saken, og understreker at det i stedet trengs innovative krefter som kan modernisere driftsoppleggene på jernbaneterminalene.

- Jernbaneverket selv ønsket konkurranseutsetting, mens Samferdselsdepartementet vil at staten skal drive terminalene, sier Austrheim til Mtlogistikk.

Taper

- Jernbanetransport og ikke minst norsk næringsliv vil tape konkurransekraft hvis Jernbaneverket overtar driften av godsterminalene, sier Austrheim.

Han viser også til at NHO Logistikk og Transport lenge har arbeidet for en konkurranseutsetting av terminaldriften for å legge til rette for innovasjon og effektivisering.

- Saken er også klaget inn for ESA (EFTA Surveillance Authority), da  beslutningen er i strid med EØS-avtalen og det innkjøpsregelverket, sier Austrheim.

Cargolink og CargoNet står i dag for egen drift på terminalene, noe som kan være slutt ved årets utgang.

Til tross for Jernbaneverkets anbefaling ønsker ikke departementet å konkurranseutsette terminaldriften til de ti godsterminalene langs norsk jernbaner.

Schenkertoget

- Schenker startet for tre år siden eget daglig tog, “Schenkertoget”, mellom Alnabru og Narvik. I samarbeid med det private jernbaneselskapet Cargolink la vi opp til en moderne driftsløsning som har gitt stor suksess i markedet. Vi produserer kostnadseffektivt og med god kvalitet, hvor nettopp terminaldrift og kombinasjon med togfremføring har vært en avgjørenede faktor. Vi har nå mer enn fullt tog og jobber for å starte opp tog to på strekningen. Med et statlig terminalselskap har vi ingen mulighet til å utvikle dette videre. Vi har langt mer gods som kan gå på jernbanene, men da må vi få tildelt kapasitet og få anledning å utvikle moderne driftsløsninger, sier Austrheim.

Borgerlig støtte

Han håper nå på støtte fra de borgerlige partiene på Stortinget, og viser til Høyres Trond Hellelands og Bård Hoksruds uttalelser i saken.

- Godsaktørene har flere hundre ansatte som nå går en usikker fremtid i møte. Det fryktes at prosessen ødelegger all konkurranse for godstog, og at omfattende investeringer har vært bortkastede i kampen for å få flere aktører til å starte opp jernbanetilbud og flytte gods fra vei til bane. Nå er denne utviklingen reversert.

Konkurransetilsynet mener at terminalene, som i dag eies og driftes av CargoNet, bør overtas av en uavhengig aktør for å avhjelpe de konkurranseskadelige virkninger med dagens ordning.

– Noe annet vil være å gå 30 år tilbake i tid, sier Jon Austrheim.