CargoLinks fremtid i fare

CargoLink frykter for egen fremtid hvis Samferdselsdepartementet overfører all drift av godsterminaler på jernbane til Jernbaneverket.

Publisert Sist oppdatert

Jernbaneverket selv ønsker konkurranseutsetting, mens regjeringen, etter ønske fra LO, vil at staten skal drive terminalene.

CargoLink, et av togselskapene som driver godstransport på det norske jernbanenettet, frykter at deres konkurransekraft vil svekkes hvis Jernbaneverket overtar driften av godsterminalene slik regjeringen ønsker.

Til ESA

NHO Logistikk og Transport har lenge arbeidet for en konkurranseutsetting av terminaldriften for å legge til rette for innovasjon og effektivisering.

- Vi anbefaler at saken legges frem for ESA (EFTA Surveillance Authority), da regjeringens beslutning er i strid med EØS-avtalen og det offentlige innkjøpsregelverket, sier næringslivsdirektør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport.

CargoLink og konkurrent CargoNet står i dag for egen drift på terminalene, noe som kan være slutt ved årets utgang.

Til tross for Jernbaneverkets anbefaling ønsker ikke departementet å konkurranseutsette terminaldriften til de ti godsterminalene langs norsk jernbane.

Egen drift

– For oss er det en vesentlig konkurransefaktor at vi driver vår egen terminaldrift. Om Samferdselsdepartementet fjerner denne muligheten har vi ikke noe igjen å konkurrere med, sier adm. direktør Karl Ivar Nilsen i CargoLink.

Sæther mener Samferdselsdepartementets forslag vil være negativt for hele gods på bane-næringen i Norge.

– Man kan ikke konfiskere et forvaltningsmessig privat marked som er oppe og går. Dette er ikke i tråd med EØS-avtalen eller innkjøpsreglementet. Uten terminaldriften tviler jeg på om CargoLink har noen fremtid, sier Sæther.

CargoNet-eie

Terminalene eies og driftes i dag av CargoNet. Konkurransetilsynet mener at terminalansvaret bør overtas av en uavhengig aktør for å avhjelpe de konkurranseskadelige virkningene av dagens ordning. Etter Konkurransetilsynets oppfatning er Jernbaneverket et naturlig valg.