Samferdselsminister Jon Georg Dale understreket på Jernbaneforum 2019 at regjeringen vil fortsette satsingen på jernbane-gods.

Speditør-enighet om strakstiltakene

Schenker, Bring og CargoNet er enige om at Norge nå går inn i en kritisk situasjon for gods på bane.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Her trengs strakstiltak kombinert med tiltak på lang sikt, understreket speditørene på Jernbaneforum 2019 i LOs Kongressenter mandag.

Både samferdselsminister Jon Georg Dale og jernbanedirektoratets direktør Kirste Slotsvik deltok på Norges viktigste jernbanekonferanse, og som har vært arrangert årlig siden 2003.

Nytt jernbaneregime – hva nå?

Dette var et av spørsmålene og temaene som ble belyst på Jernbaneforum, og etter at Jernbanereformen har virket i to år.

Andre temaer på konferansen var hvordan gods kan overføres fra vei til bane, og hva slags rolle toget skal spille i utviklingen mot er stadig mer mobilt samfunn.

Samferdselsministeren understreket at regjeringen har videreført satsningen på jernbanen i statsbudsjettet, og at satsingen ville fortsette for å møte utfordringene.

Foruten Jon Georg Dale var også jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, konserndirektør Gorm Frimannslund i Bane NOR blant innlederne.

Et godseventyr

Tore Høgli fra Meyership fortalte om Helgelandsterminalen, en suksesshistorie om godsoverføring fra sjø og vei til bane.

Meyership, Helgelands største speditør, har lyktes med et meget godt samarbeid mellom konkurrerende aktører for å overføre mest mulig transport til jernbanen.

Aktørene er nå samlet i én felles terminal, og kan dra nytte av hverandre for å øke fyllingsgraden i lastbærerne. Det jobbes aktivt med løsninger for å kunne transportere fisk fra ulike produsenter med bane fra Nord-Norge gjennom Helgelandsterminalen i frysecontainere.

Et nytt godsknutepunkt

Herøya Industripark i Porsgrunn jobber for at regionen skal bli et knutepunkt for miljøvennlig transport av gods på sjø og bane.

Industriparken er et viktig logistisk industrielt knutepunkt i Telemark, med blant annet seks kaier, tankterminal, jernbanetrasé. Parken rommer ca. 80 leietakere, med 2500 ansatte fordelt på 1,5 km2.

Direktør Sverre Gotaas fortalte på Jernbaneforum om Yaras utbygging av en autonom containerfeeder, der Herøya Industripark vil legge til rette for en autonom logistikksone med kobling mellom sjø, jernbane og vei.

Samlasterne Schenker, Bring og CargoNet er enige om at Norge går inn i en kritisk situasjon for gods på bane og at det nå trengs strakstiltak.

Forbedringspotensiale

Gøran Andreassen, SVP Bring Fulloader, Knut Eriksmoen, adm. direktør i Schenker AS, Ole Andreas Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord og Erik Røhne, adm. direktør i CargoNet var skjønt enige om at gods på bane er i en svært utsatt situasjon i 2019.

Samlasterne har de siste vintrene dårlige erfaringer med gods på bane. De understreker at det må et betydelig løft til for å høyne statusen for denne transportformen, og for å hindre at gods på bane dør ut. Her må en i fellesskap diskutere forbedringspotensialet for fremtiden. 

Et eksempel

Steffen Müller, Head of Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, Germany fortalte om en nylig lansert masterplan som omfatter en rekke kortsiktige og langsiktige tiltak for å få mer gods fra vei til jernbane.

Müller, som er leder for divisjonen German Rail Freights, og som har utarbeidet denne planen i det tyske SD, understreker at disse tiltakene bidrar til et stort løft for gods på jernbane i Tyskland.

Powered by Labrador CMS