STORE PLANER: Planlagte Viken næringspark i Fredrikstad sett fra syd. Boligomerådet øverst i bildet er Greåker, mens E6 krysser Glomma ved Sarpsborg øverst til høyre i bildet.

Fra tomtemanko til stor næringspark

Viken Park, et næringsområde som etter sigende er et av de største i Europa, etableres ved E6 i Fredrikstad. Området har stor mulighet for gode logistiske løsninger.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Viken Park

Område på rundt 1000 dekar i Fredrikstad kommune under utvikling.

Her kan det bygges inntil 500 000 m² bygg.

Mulig å bygge opptil 40 meters høyde.

Ni kilometer fra kaikanten i Borg Havn.

26 kilometer fra Svinesund.

En beliggenhet nær både E6 og Borg havn, burde gjøre Viken Park attraktivt for arealkrevende bedrifter innen lager, logistikk og industri. Den kommende nye brua over Glomma, vil gjøre jernbaneterminalen på Valle i Rolvsøy til en virksomhet i nabolaget.

Det er selskapet Viken Park AS som utvikler næringsområdet, som ligger på Tofteberg på østsiden av Glomma, midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Viken Park skal bli et regionalt næringsområde for søndre Viken, men plasseringen er med stor sannsynlighet interessant for både for norske og utenlandske bedrifter. Målet er at Viken Park skal bli regionens fremste utviklingsområde i mange år fremover, og markedsføringen har allerede startet.

Manko på areal

Havnedirektør Tore Lundestad ser frem til at næringsparken om et par år blir en realitet. Han har i flere år sett hvordan etterspørselen etter havnenære areal til industri, lager og logistikk på Øra, stadig har økt – mens tilgjengelige areal har minsket tilsvarende. Nylig sto havnedirektøren frem i Fredriksstad Blad og fortalte at på noen måneder, har han fått 14 henvendelser fra seriøse virksomheter som ønsker å etablere seg havnenært. Samtlige har han måttet avvise grunnet arealmangel. Fredrikstad går dermed glipp av verdifulle arbeidsplasser.

Med kommende Viken Park kun ni kilometer fra Øraterminalen og ytterligere en kai halvannen kilometer unna, blir tilgangen til sjøtransport god. Lundestad håper å kunne tilby virksomheter som henvender seg, areal allerede i 2023. Tidspunktet avhenger av hvor lang tid politisk behandling tar.

Inngikk avtaler

UTVIKLER: Carl Haakon (Bobo) Garder tror Viken Park vil bli et attraktivt næringsområde for logistikkbedrifter.

Fredrikstad kommune vedtok sin nye arealplan 18. juni i fjor, og i den er området satt av til næring og industri. GG-Gruppen AS, som eies av Carl Haakon (Bobo) Garder og sønnen Carl-Stener Garder fra Halden, skal stå for opparbeidelsen av arealet og etableringen av næringsparken. I 2018 ble GG Gruppen AS enige med alle de 14 grunneiere for kjøp av omlag 1.000, av totalt 2700 mål areal.

Regulering av området startet opp i fjor høst. Det er Multiconsult Norge AS, som er Viken Parks forlengende arm inn mot Fredrikstad kommune. Områderegulering er valgt, da ikke alle arealer pr. dags dato er modne for detaljplanlegging. Områdeplanen avklarer hovedstrukturer for framtidig utvikling, men ivaretar også en nødvendig fleksibilitet, påpeker kommunen.

Unødvendig transportdistanse

- I dag går mesteparten, over 60 prosent, av alle varer som kommer inn til Norge på vei, over E6 på Svinesund, ofte direkte til Oslo eller oppover mot Gardermoen. Der omlastes trailerne. Deretter transporteres svært mye av dette tilbake til Østfold og til vestsiden av Oslofjorden. Det kan hverken være kostnadsmessig eller miljømessig forsvarlig. Hvorfor ikke ta godset rett inn på en terminal beliggende sentralt i Østfold og rett ved E6? undrer Bobo Garder.

Har vakt interesse

Bobo Garder blir allerede kontaktet av interesserte. Han er imidlertid klar på at ingen tomt skal selges, før de ser hvordan området vil se ut ferdig regulert. Saken kommer sannsynligvis opp i Fredrikstad bystyr 17. juni.

Virksomheter som ønsker å slå seg ned i Viken Park, kan enten kjøpe tomt og bygge selv, eller leie et ferdig utviklet anlegg bygd etter deres behov. Når reguleringsplanen vedtas, kan arbeidet med utbygging av veier, vann og avløp, og annen infrastruktur, starte.

«Bunnsolid økonomi»

Bobo Garder er ingen ukjent person innen entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling. Han harover 30 års erfaring som næringsdrivende, og han etablerte GG-Gruppen i 2010.

Garder-familiens konsern består av CG-Holding, samt GG-Gruppen og et førtitalls andre datterselskaper. Det satses stort på og eiendomsutvikling på Østlandet og i Västra Götaland i Sverige. De eier entreprenørvirksomhet sammen med Veidekke, og antall ansatte totalt dreier seg om cirka 350 personer.

Konsernet hadde i 2019 en omsetning på over en milliard kroner – og med et overskudd på 130 millioner. Fredriksstad Blad omtalte konsernet på følgende måte: «Med en bunnsolid økonomi, noe som også vises ved en bokført egenkapital på til sammen 550 millioner, har selskapet ressursene som trengs for å utvikle et så stort næringsområde». Likeledes har Halden Arbeiderblad flere ganger funnet ut at Bobo Garder er blant inntektstoppene i kommunen, sågar den øverste.

- Vi driver en solid virksomhet uten gjeld, sier Garder nøkternt til Moderne Transport.

Ikke på gyngende grunn

FORDEL: Nærhet til Borg Havn gjør at Viken Park har god tilgang til både import og eksport sjøveien.

Mange tror at arealer i Østfold som ligger nær Glomma, er kvikkleire. Og dét stemmer – som regel. Viken Park derimot, ligger på berggrunn. Dermed slipper virksomheter med store bygg og tunge laster å gjøre tiltak i form av pæling, noe som fordyrer betydelig. Arealet har av den grunn også vært pekt på tidligere – både da Sykehuset Østfold skulle bygges og da Europris i 2016 begynte å titte etter ny tomt for sitt gigantlager.

Nærmest usynlig

De fremtidige byggene i Viken Park anslås å bli hver i størrelse fra 1.000 til 100.000 kvadratmeter – og inntil 40 meter høye. Selv om næringsparken blir stor, skal Viken Park likevel være minst mulig synlig i terrenget. Dagens visuelle uttrykk skal så langt det er mulig, beholdes.

Garder forteller at han ønsker å legge bygningene ned i terrenget, blant annet for å dempe støy. Når Viken Park er ferdig utviklet, vil næringsparken være gjemt bak eksisterende åser og voller, og anlegg og store bygg i næringsparken skal skjermes med skog og annen grønnstruktur fra de mer myke omgivelsene. Dette er viktig med tanke på at boliger, Oldtidsveien og rekreasjons- og friluftsområder ligger innen kort distanse.

Miljøvennlig fra starten av

Moderne Transport får videre vite at Viken Park skal bygges opp som et grønt næringsområde, med lavest mulig karbonavtrykk. Man satser på energieffektive løsninger, minimale utslipp, gjenvinning,

samt miljøvennlig materialvalg. Det skal legges til rette for at de virksomhetene som slår seg ned i Viken Park, også tar miljøriktige valg. Næringsparken skal planlegges og utføres slik at miljøhensyn og bærekraft er grunnpilarer fra starten av.

Powered by Labrador CMS