TAR CONTAINERE OG TRAILERE: M/V Eystnes er et trolig skipet som skal fylle behovet for sjøveis godstransport langs kysten av Nord-Norge.

Realisering av Nord-Norge-linjen nærmer seg

ETTERLENGTET: I mai kan Teges etterkommer trolig ta med sine første trailere og containere langs kysten av Nord-Norge.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2013 seilte M/S Tege sin siste tur med containere fra Bodø og nordover. Siden da har sjøveis containerfrakt i vår nordligste landsdel vært mangelvare. Men i løpet av våren kan erstatteren være på plass.

SAVNET: MS Tege var i mange år et kjent og kjært innsalg i nordnorske havner, frem til ruten ble nedlagt i 2013.

I 2020 fikk Eureka Shipping Ltd. tilsagn om opptil 41,6 millioner kroner i støtte av Kystverket til å etablere en ny containerrute. Etter noen utsettelser ser det ut som realisering av en containerrute fra Bodø via Lødingen og Harstad til Tromsø kan starte opp om kort tid.

– Det er noe vi jobber med. Det avhenger av flere ting. Blant annet transportavtaler, og at vi sikrer oss det skipet vi har sett oss ut, sier en ellers ordknapp Kai Grotterud administrerende direktør i Eureka Shipping til MT.

Han understreker at det hele må henge sammen økonomisk og at tilstrekkelig med transportavtaler må på plass før en ny rute starter opp.

Mulig oppstart i mai

De involverte havnene hadde et møte med rederiet i januar, og er optimistiske med tanke på å få på plass både skip og rute i løpet av våren, med trolig oppstart i løpet av mai.

– Vi ønsker ruta velkommen, og skal ta imot dem og håndtere dem på havnesiden, sier Erlend Willumsen, markeds og utviklingssjef i Bodø Havn.

– Vi har vært positive til dette lenge. Dette har fungert før, og det vil fungere igjen. Vi er klar til å ta imot det som måtte komme av ønsker og behov fra rederiet. Det er på høy tid at det åpnes en ny rute etter at Tege sluttet å gå, sier Erling Bangsund, forretningsutvikler i Tromsø Havn.

Sjø + bane

En sjøveis containerrute fra Bodø, vil være en logisk videreføring av gods fra Nordlandsbanen, som har opplevd solid vekst de siste årene.

– Det er der potensialet ligger, å få en effektiv korridor som kombinerer jernbane og båt, sier Willumsen i Bodø Havn.

Tege transporterte årlig rundt 20.000 containere. Det er anslått at en ny rute kan føre til 14.000 færre vogntog på veiene i Nord-Norge.

– Vi har økt kapasiteten på jernbanen, så jeg satser på at grunnlaget for en ny rute er godt. Blant annet har Asko økt volumet sitt til Bodø ganske betraktelig, så det bør være mulig å få til et varig transportkonsept, sier Willumsen.

Hvilket skipet som skal trafikkere ruten er ikke offentlig kjent ennå, men etter det MT forstår er det aktuelt med et kombinert roro- og containerskip med egne kraner om bord. 103 meter lange M/V Eystnes som i dag går for Smyril Line er etter det MT forstår et aktuelt skip som oppfyller disse kriteriene.

Tre ganger i uka

I henhold til søknaden om støtte Eureka sendte til Kystverket, vil Ruten tilby tre ukentlige avganger via Lødingen og Harstad i begge retninger, og skal betjenes med et kombinert containerskip med egne kraner om bord. Oppstart var da tiltenkt 1. april 2021. Eureka forventet da at så mye som 600.000 tonn gods kunne overføres i løpet av støtteperioden på tre år.

Diverse omstendigheter, blant dem pandemien og at en ekstra godsavgang på Nordlandsbanen ble utsatt, gjorde at også Nord-Norge-linjen måtte vente litt.

Årsaken til at Tege i sin tid måtte legge ned driften, var først og fremst at skipet, som ble drevet av Tollpost Globe, var umoderne og at nødvendig modernisering ville være for kostbart. Det at skipet ble operert av Tollpost Globe, nå PostNord, var heller ikke ideelt med tanke på å få med store godsvolumer fra de andre store samlasterne.

Powered by Labrador CMS