Terminalområdet i Bodø Havn skal moderniseres.
Terminalområdet i Bodø Havn skal moderniseres.

Terminalområdet blir mer fremtidsrettet

Enova tildeler 620.000 kroner til prosjektet «Energisystem for en fremtidsrettet logistikk-hub i Bodø Havn».

Publisert

Prosjektet skal redusere utslipp av klimagasser og etablere lokalproduksjon av ren energi. Dessuten utforske teknologier som solceller og sjøvannspumper. I tillegg vil batterilagring og lading for utslippsfrie kjøretøy, være med på å skape et effektivt og fremtidsrettet havneområde i Bodø, opplyser Bodø Havn, Fjuel Bodø AS og Bodø kommune i en felles pressemelding.

Havnene har mye aktivitet som er energikrevende, Den er dermed i en viktig posisjon, for å redusere klimagassutslipp og ta i bruk nullutslippsløsninger, påpekes det.

Fremtidens løsninger

- Vi har ambisjoner om å videreutvikle vår rolle som knutepunkt for gods og logistikk. Da er det naturlig å se etter fremtidens muligheter og løsninger. De positive klima- og energieffektene som dette prosjektet kommer til å bringe med seg, er utrolig viktige . De vil også bidra til en mer bærekraftig logistikk og transport, i tillegg til at vi vil kunne redusere klimautslipp, som normalt er knyttet til dagens havneoperasjoner, sier Erlend Willumsen, markeds- og utviklingssjef i Bodø Havn.

Legger brikkene på nytt

Bodø Havn er i gang med et omfattende arbeid med å utvikle havnen til en mer fremtidsrettet logistikk-hub. Dette innebærer blant annet bygging av nye terminaler, som legger til rette for effektiv godsflyt og en optimalisering av areal og drift på terminalområdet på Rønvikleira.

- Vår eier, Bodø kommune, har også tydelige ambisjoner for Bodø Havn og en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av havneområdet. Prosjektet vil bli en viktig brikke i å realisere smarte løsninger for havnen og terminal – og slik bidra til å redusere klimafotavtrykket fra virksomheten, påpeker Willumsen videre.

- Gir verdifulle innspill

- Havner og større næringsarealer er sentrale i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser. Dette er områder som ofte har høyt energi- og effektbruk. Det er derfor gledelig at vi får til dette samarbeidet i Bodø med Bodø Havn, Fjuel Bodø AS og oss i kommunen med flere partnere. Lærdom og kunnskap fra løsningene som skal utredes og evalueres, vil gi verdifulle innspill til oss i utviklingen av den nye bydelen i Bodø. I tillegg bygger dette prosjektet ny kunnskap og kompetanse internt i de organisasjonene som deltar, sier Julie Hinderaker Hagevik, Trainee i Ny by – ny flyplassprosjektet.

Helhetlig

Utslippsreduksjoner vil være knyttet til bygninger, havneoperasjoner – det vil si kraner, trucker, biler med videre – landbasert trafikk til og fra havn, rutegående trafikk, hurtigbåter og gods- og cruisetrafikk.

Svetlana Hansen, daglig leder i Fjuel Bodø AS, påpeker at de er opptatt av å kunne etablere helhetlige, effektive energiløsninger, som bidrar til direkte reduksjon av klimagassutslipp i Bodø Havns område.

- Derfor er det viktig at energiplanleggingen blir inkludert i planlegging og prosjektering veldig tidlig. Slik kan vi utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet energisystem i havneområdet, og å redusere klimagassutslippene knyttet til virksomheten i størst mulig grad. Dette er derfor et spennende og viktig prosjekt for oss i Fjuel Bodø, sier Hansen.

Prosjektet skal vare frem til sommeren 2022, og det er et bredt samarbeidsprosjekt. Både Asplan Viak, Arva, BE Varme og Trondheim kommune er deltakere i prosjektet

Powered by Labrador CMS