Terminalområdet i Bodø Havn skal moderniseres.
Terminalområdet i Bodø Havn skal moderniseres.

Terminalområdet blir mer fremtidsrettet

Enova tildeler 620.000 kroner til prosjektet «Energisystem for en fremtidsrettet logistikk-hub i Bodø Havn».

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Prosjektet skal redusere utslipp av klimagasser og etablere lokalproduksjon av ren energi. Dessuten utforske teknologier som solceller og sjøvannspumper. I tillegg vil batterilagring og lading for utslippsfrie kjøretøy, være med på å skape et effektivt og fremtidsrettet havneområde i Bodø, opplyser Bodø Havn, Fjuel Bodø AS og Bodø kommune i en felles pressemelding.

Havnene har mye aktivitet som er energikrevende, Den er dermed i en viktig posisjon, for å redusere klimagassutslipp og ta i bruk nullutslippsløsninger, påpekes det.

Fremtidens løsninger

- Vi har ambisjoner om å videreutvikle vår rolle som knutepunkt for gods og logistikk. Da er det naturlig å se etter fremtidens muligheter og løsninger. De positive klima- og energieffektene som dette prosjektet kommer til å bringe med seg, er utrolig viktige . De vil også bidra til en mer bærekraftig logistikk og transport, i tillegg til at vi vil kunne redusere klimautslipp, som normalt er knyttet til dagens havneoperasjoner, sier Erlend Willumsen, markeds- og utviklingssjef i Bodø Havn.

Legger brikkene på nytt

Bodø Havn er i gang med et omfattende arbeid med å utvikle havnen til en mer fremtidsrettet logistikk-hub. Dette innebærer blant annet bygging av nye terminaler, som legger til rette for effektiv godsflyt og en optimalisering av areal og drift på terminalområdet på Rønvikleira.

- Vår eier, Bodø kommune, har også tydelige ambisjoner for Bodø Havn og en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av havneområdet. Prosjektet vil bli en viktig brikke i å realisere smarte løsninger for havnen og terminal – og slik bidra til å redusere klimafotavtrykket fra virksomheten, påpeker Willumsen videre.

- Gir verdifulle innspill

- Havner og større næringsarealer er sentrale i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser. Dette er områder som ofte har høyt energi- og effektbruk. Det er derfor gledelig at vi får til dette samarbeidet i Bodø med Bodø Havn, Fjuel Bodø AS og oss i kommunen med flere partnere. Lærdom og kunnskap fra løsningene som skal utredes og evalueres, vil gi verdifulle innspill til oss i utviklingen av den nye bydelen i Bodø. I tillegg bygger dette prosjektet ny kunnskap og kompetanse internt i de organisasjonene som deltar, sier Julie Hinderaker Hagevik, Trainee i Ny by – ny flyplassprosjektet.

Helhetlig

Utslippsreduksjoner vil være knyttet til bygninger, havneoperasjoner – det vil si kraner, trucker, biler med videre – landbasert trafikk til og fra havn, rutegående trafikk, hurtigbåter og gods- og cruisetrafikk.

Svetlana Hansen, daglig leder i Fjuel Bodø AS, påpeker at de er opptatt av å kunne etablere helhetlige, effektive energiløsninger, som bidrar til direkte reduksjon av klimagassutslipp i Bodø Havns område.

- Derfor er det viktig at energiplanleggingen blir inkludert i planlegging og prosjektering veldig tidlig. Slik kan vi utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet energisystem i havneområdet, og å redusere klimagassutslippene knyttet til virksomheten i størst mulig grad. Dette er derfor et spennende og viktig prosjekt for oss i Fjuel Bodø, sier Hansen.

Prosjektet skal vare frem til sommeren 2022, og det er et bredt samarbeidsprosjekt. Både Asplan Viak, Arva, BE Varme og Trondheim kommune er deltakere i prosjektet

Powered by Labrador CMS