Oslo kommune ønsker å bidra til at Tine og andre som ønsker å kjøre på miljøvennlig biogass har bedre fyllemuligheter.
Oslo kommune ønsker å bidra til at Tine og andre som ønsker å kjøre på miljøvennlig biogass har bedre fyllemuligheter.

Oslo gir tilskudd til tre biogasstasjoner

Oslo kommune kommer tungtransportnæringen i møte og etablerer en tilskuddsordning for tre biogasstasjoner i kommunen. Maksimalt tilskudd er 10 millioner kroner per stasjon.

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere lastebiler kjører på biogass. Derfor ble det oppstandelse i bransjen da Enova la ned den statlige tilskuddsordningen for å etablere biogasstasjoner tidligere i år, til store protester fra blant annet Norges Lastebileier-Forbud.

Å etablere biogasstasjoner er kostnadskrevende for energistasjonene og kundegrunnlaget for flytende biogass er forholdsvis begrenset. Oslo kommune ser derfor et behov for å ta deler av regningen for å finansiere ny infrastruktur med fyllestasjoner.

– Oslo kommune mener alvor med vår satsing på klimavennlig biogass. Nylig fikk vi på plass fritak for biogass-kjøretøy i bomringen. Nå vil vi sikre at de som kjører på biogass får flere steder å fylle tanken. Markedet for biogass går rett vei, men vi må over «fylle-kneika». Derfor vil kommunen gi tilskudd. Biogass er sammen med elektrisitet og hydrogen de teknologiene som vi skal ha på kjøretøyene mot 2030, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav.

– Overgang til fornybare drivstoff for tungtransporten er helt nødvendig for å nå målet om å redusere klimagassutslippene i Oslo med 95 prosent innen 2030. Men uten større utbygging av et fyllenettverk er det fare for at satsningen på biogass i transport på lengre distanser stopper opp i Norge, forteller mobilitetsrådgiver i Klimaetaten, Petter Nergård Christiansen, om bakgrunnen for den nye ordningen hvor energistasjonsaktører kan få inntil 10 millioner kroner i støtte fra kommunen.

Støttesummen er avhengig av hvor mange tunge kjøretøy som kan fylle på stasjonen i løpet av ett døgn.

Daglig leder i Energigass Norge, Tore Woll, uttaler til Biogassbransjen.no at han er storfornøyd med nyheten og håper andre kommuner føler seg kallet til å gjøre det samme.

– Dette var jo veldig positivt! Når sentrale organ svikter, slår Oslo til! Dette er et forbilde for de andre store byene i Norge, og nå håper vi det blir slike støtteordninger både i Bergen, Stavanger, Trondheim og andre steder. Virkelig bra!

Powered by Labrador CMS