Oslo kommune hadde et utstillingsområde med utslippsfrie lastebiler, busser og maskiner på konferansen EVS35 i Lillestrøm denne uken.
Oslo kommune hadde et utstillingsområde med utslippsfrie lastebiler, busser og maskiner på konferansen EVS35 i Lillestrøm denne uken.

Pilotby for utslippsfri tungtransport

Krav er avgjørende for overgangen fra fossilt drivstoff, sier bransjen.

Elektriske lastebiler, busser og anleggsmaskiner er blitt et vanlig syn i Oslo. Grunnen er Oslo kommunes ambisiøse klimamål og krav i anskaffelser.

Denne uken har AVERE (The European Association for Electromobility) arrangert konferanse og messe for elektromobilitet, International Electric VehicleSymposium & Exhibition (EVS35), på Nova Spektrum i Lillestrøm.

I forbindelse med dette arrangementet, inviterte Oslo kommune til et seminar for å dele sine erfaringer og vise gode eksempler - «best practice» fra aktører som opererer i Oslo.

Tungtransport i Oslo

- Oslo har blitt en pilotby for utslippsfri tungtransport: Hittil i år er 16 prosent av de solgte lastebilene kjøpt i Oslo nullutslipp og biogass. Til sammenligning er andelen for Norge som helhet åtte prosent, opplyser kommunen.

Disse bidro på Oslo kommunes konferanse på Nova Spektrum i Lillestrøm 14. juni i forbindelse med elektrisk mobilitets-arrangementet EVS35. Fra venstre: Marius Råstad (Asko), Gilberto Enkerlin (Tom Wilhelmsen AS), Kai Vegar Østnes (Braathen Landskapsentreprenør AS), Lars Sveen (DB Schenker), Einar Wilhelmsen (byråd for finans i Oslo kommune), Svein Busch Iversen (OsloBuss AS) og Petter Nergård Christiansen (klimaetaten, Oslo kommune)
Disse bidro på Oslo kommunes konferanse på Nova Spektrum i Lillestrøm 14. juni i forbindelse med elektrisk mobilitets-arrangementet EVS35. Fra venstre: Marius Råstad (Asko), Gilberto Enkerlin (Tom Wilhelmsen AS), Kai Vegar Østnes (Braathen Landskapsentreprenør AS), Lars Sveen (DB Schenker), Einar Wilhelmsen (byråd for finans i Oslo kommune), Svein Busch Iversen (OsloBuss AS) og Petter Nergård Christiansen (klimaetaten, Oslo kommune)

Oslo piloterte allerede i 2017 krav til transport i sine anskaffelser, og har fra 2019 stilt krav. Fra 2025 skal også alle leveranser til Oslo kommune foregå med enten nullutslipps- eller biogasskjøretøy.

Mange hadde lagt turen innom Oslo kommunes konferanse om elektromobilitet.
Mange hadde lagt turen innom Oslo kommunes konferanse om elektromobilitet.

På seminaret fortalte finansbyråd, Einar Wilhelmsen, at man nå ser resultater av dette: I mange anskaffelser tilbyr aktørene kjøretøy og maskiner som opererer på nullutslipp og biogass. Byråden nevnte at en viktig suksessfaktor for å kunne stille så ambisiøse krav, har vært en god dialog med næringslivet.

- En overgang til utslippsfritt er avhengig av at transportbransjen kjenner til de ulike virkemidlene som finnes og planlegges av kommunen, sa han.

Avgjørende med krav

Næringslivet var også til stede på seminaret og delte sine erfaringer fra omstillingen til utslippsfri drift. Asko, Oslobuss AS, Braathen landskapsentreprenør, DB Schenker, Scania og Tom Wilhelmsen nevnte at Oslos klimakrav i anskaffelser har vært avgjørende for at de har byttet til elektriske kjøretøy.

Oslo kommune hadde også en utstilling av utslippsfrie lastebiler, busser og maskiner på konferansen.

Både anleggsmaskiner og lastebiler var stilt ut.
Både anleggsmaskiner og lastebiler var stilt ut.

- Internasjonale besøkende var overrasket over at disse kjøretøyene faktisk var i drift, poengteres det fra Oslo kommune.

Powered by Labrador CMS