- Bærekraftig biodrivstoff må anerkjennes som en langsiktig klimaløsning i norsk politikk, understreket Christine Holtan Bøgh, Fagansvarlig Transport i Zero, på Enovakonferansen 2020 i Trondheim denne uken.

Klar melding til transport-politikerne

- Bærekraftig biodrivstoff må anerkjennes som en langsiktig klimaløsning i norsk politikk. Våre politikere har ikke noe annet valg – hvis de skal nå klimamålene.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det understreket Christine Holtan Bøgh, Fagansvarlig Transport i Zero, på Enovakonferansen 2020 i Trondheim denne uken.

Behovet for drivstoffer som el, hydrogen og bio er særdeles viktig for fremtiden, ikke minst innen maritim transport og luftfart.

– Bioressursene er begrensede og må produseres på en bærekraftig måte. Bærekraftig biodrivstoff må anerkjennes som en langsiktig klimaløsning i norsk politikk, understreket hun og viste til IEA-sjefens uttalelse nylig:

- Ingen energiselskaper vil være upåvirket av omstillingen til ren energi. Å gjøre ingenting er ikke en valgmulighet.

- Dette er ikke noe nytt, det vet vi. Oljebransjen må trappe opp innsatsen. En større andel av investeringene må og vil gå i retning av fornybar energi. Men selv om industrien selv kutter i utslipp ved produksjon så er det sluttbruker av produktene som har de høyeste utslippene, sa Holtan Bøgh.

- Vi skal på få tiår frem til et helt utslippsfritt samfunn, kanskje også karbonnegativt. Ti år fra nå skal utslippene fra transport være halvert. For å få til dette må mest mulig elektrifiseres så raskt som mulig. Elektrifisering vil også være det som lønner seg mest. Men alt kan ikke elektrifiseres nå, og heller ikke på mellomlang sikt.

Trenger flere løsninger 

- Man må ha flere tanker i hodet samtidig. Våre politikere har ikke noe annet valg – hvis de skal nå klimamålene, understreket Christine Holtan Bøgh.

Derfor mente Zeros fagansvarlige for transport at det trengs flere løsninger parallelt for å nå klimamålene.

Hun understreket betydningen av spydspisser som vil satse, og som er villige til å teste umoden teknologi i drift.

- Uten disse spydspissene på sluttbrukernivå og i næringslivet ville ikke verden komme videre. Men det koster, og en aktør alene kan ikke kutte utslippene nok, sa Holtan Bøgh, og viste til Zeros samarbeidspartner ASKO som nylig lanserte en 27 tonns hydrogenlastebil, og som de selv har drevet frem.

Hun viste til at antallet helt utslippsfrie lastebiler bare vil øke mot 2021, og i flere segmenter.

– Men infrastruktur for lading og fylling må på plass i en koordinert utrulling, sa Holtan Bøgh og viste til at tyske myndigheter etablerer over 100 fyllestasjoner for å legge til rette for nye kjøretøy.

Barrierer

Ifølge Holtan Bøgh er rask og tilstrekkelig tilgang på bærekraftig biodrivstoff (spesielt HVO) og omdømme to barrierer for å møte fremtiden.

- Målene må derfor være å få til en økt bærekraftig produksjon, samt å bedre omdømmet basert på gode fakta og en målrettet politikk, sa Holtan Bøgh og viste til følgende forutsetninger for en bærekraftig biodrivstoffpolitikk: Økte investeringer, økt produksjon og økt bruk.

- Bærekraftig biodrivstoff må anerkjennes som en langsiktig klimaløsning i norsk politikk, sa hun og fortsatte:

- Vi skriver 2020. Det er året før neste stortingsvalg. Vi kan håpe på en målrettet debatt for gode klimaløsninger i transport. Løsninger som leverer både på kort og lang sikt. Man må ha flere tanker i hodet samtidig. Våre politikere har ikke noe annet valg – hvis de skal nå klimamålene, understreket Christine Holtan Bøgh.

Powered by Labrador CMS