Opptrapping av havnekonflikten

Striden mellom NTF og havnene kan gi stengte havner langs hele kysten.

Publisert Sist oppdatert

Konflikten mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og havnene tilspisser seg.

1. november besluttet NTF å boikotte Risavika Havn. Og selv om havneledelsen hevder at de ikke merker mye til boikotten, fortsetter den. Onsdag 27. november er det varslet stor demonstrasjon ved Risavika.

Havnene i Mosjøen og Tromsø blir tatt ut i sympatistreik 7. desember til støtte for boikotten av Risavika terminal. 

Trappes opp i Oslo

Men også ved Oslo havn trappes konflikten opp, der ledelsen tar et oppgjør med dagens tariffbestemte ordninger for laste- og lossearbeiderne. Kranførerne blir overført til ett terminalselskap som skal utføre alt laste- og lossearbeidet av containere, skriver Dagens Næringsliv.

 – Med det vi nå gjør, kommer konflikten til å akselerere til flere havner, sier styreleder i Oslo Havn, Bernt Stilluf Karlsen.

 Nestleder i LO-forbundet NTF, Lars Johnsen, er klar til å kjempe.

 – Bernt Stilluf Karlsens mål er å kvitte seg med havnearbeiderne. Det klarer han ikke, sier Johnsen til DN.

Har enerett

NTF kjemper for å beholde en ordning som gir NTF-medlemmer enerett på alt laste- og lossearbeid i havnene.

– Oslo Havn losser og laster 200.000 containere i året, utført av tilsammen 100 personer. Det burde ikke vært mer enn 50 mann som gjorde alle terminaloppgavene. Losse- og lastearbeid bør utføres av fast ansatte på vanlige arbeidsvilkår. I Oslo Havn har løsarbeiderne innført blant annet faste felles spisetider, slik at alt annet arbeid i Oslo Havn må vente til monopolarbeiderne kommer tilbake på jobb. Dette medfører at Oslo Havn mister cirka 25 prosent av kapasiteten til godshåndteringen hver dag. Da står i praksis våre kraninvesteringer på 300 millioner kroner stille. Våre fast ansatte må avvente videre arbeide. Båter må vente med lossing eller lasting. På de verste dagene står rundt én milliard kroner stille grunnet en helt irrasjonell måte å organisere arbeidet på, sier Stilluf Karlsen til Dagens Næringsliv.

Til Nettavisen NA24 forteller Karlsen at NTF blokkerer arbeidet ved havna i protest.

– Det aksepterer vi ikke. De stiller seg under kravene og foran terminaltraktorene slik at man ikke får operert på havna. Det bryter med HMS reglene, sier Karlsen til Nettavisen NA24.

– De oppfører seg som om de forvalter et monopol og det har da medført at det har blitt etablert ordninger som ødelegger produktiviteten i havnen og dermed fleksibiliteten, med kraftige kostnadsøkninger som resultat, sier Karlsen.

Ifølge Aftenposten truer nå Oslo Havn med å frata arbeiderne sikkerhetsklareringen. Det betyr i praksis at de nektes å jobbe.

Vi skal nå ha en skikkelig gjennomgang og vurdere om reglene for helse og miljø, HMS-forskriftene, her er brutt. Så skal vi vurdere om dette får følger for sikkerhetsklareringen av medarbeidere i Oslo Havn, sier Stilluf Karlsen.

Stort oppmøte

I Risavika venter NTF stort oppmøte til demonstrasjonen onsdag.

- Jeg oppfordrer alle fagorganiserte til å stille på demonstrasjonen. Dette er ikke en kamp bare mot en vrang og reaksjonær arbeidsgiver i Risavika. Både norske og internasjonale arbeidsgivere har forbannet seg på at de skal ta rotta på de registrerte havnearbeidernes fortrinnsrett til lossing og lasting i havnene. I Risavika ønsker arbeidsgiverne å fortsette å bruke utenlandske sjøfolk til lossing og lasting gratis. Den slags sosial dumping er selvsagt helt uakseptabelt, sier forbundsleder Roger Hansen.