Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgiver for sjøfart i Bellona og prosessleder for Tenketank Midt-Norge Sjø inviterer til nye tanker.
Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgiver for sjøfart i Bellona og prosessleder for Tenketank Midt-Norge Sjø inviterer til nye tanker.

I den midt-norske tenkeboksen

Midt-norsk transportnæring går i tenkeboksen for nye transportløsninger.

Publisert

– Det er en forutsetning for å realisere visjonene om femdobling av sjømateksporten innen 2050. Hva skal til for å kunne overføre fisketransport fra vei til sjø? Spør Bellonas seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen.

Han er prosessleder for Tenketank Midt-Norge Sjø og inviterer til dialogmøte på Radisson Blu, Værnes 21. mars.

Ifølge Paulsen er målet å identifisere barrierer og finne løsninger på hvordan deler av sjømateksporten kan overføres fra vogntog til skip.

Tenketanken skal identifisere barrierer og problemstillinger og komme med løsningsforslag til framtidige godstransportutfordringer spesielt for sjømatnæringen. Det samme gjelder tilpasning til produksjon- og logistikkrutiner hos produsent, innkjøpsrutiner hos kunder samt returlast til regionen.

- Det har vært innledende samtaler med flere interessenter, og det er klart at ulike typer aktører har ulik tilnærming til både problemstillingen og løsningene, sier Paulsen.

Forutsetter nye transportløsninger

Det som imidlertid synes å være en felles interesse for alle er blant annet behovet for å redusere klimautslipp og lokal miljøpåvirkning, bedre trafikkforhold og redusert ulykkes-frekvens i trafikken, høy fleksibilitet til konkurransedyktig pris og ikke gå på bekostning av kvalitet til forbruker.

- Nye transportløsninger ansees også for å være en nødvendig forutsetning for å kunne realisere visjonene om 500% vekst i sjømateksporten innen 2050, sier prosesslederen for Tenketank Midt-Norge.

Tenketank Midt-Norge Sjø er etablert etter initiativ fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Trondheim Havn IKS, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS og Helgeland Havn IKS.