- Dialogen i Tenketanken gir grunn til å tro at Midt-Norge kan vise vei til bærekraftige transportløsninger for framtida, sier prosjektleder Paul Ingvar Dekkerhus (nummer to fra høyre). Her i samtale med logistikkdirektør Espen Andersen i Lerøy (fra venstre), regionsjef Roar Melum i Norges Lastebileier-forbund og Svein Kåre Aune (til høyre) i Trondheim havn. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

Går sammen om godsvolumene

Oppdrettere, transportører, havner og offentlige myndigheter i Midt-Norge tar grep.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Midt-Norge går sammen for å møte framtidens voksende godsvolumer. De vil nå teste ut sjøtransport for å unngå framtidig trafikkaos og redusere klima- og miljøutslipp.

Tenketank Midt-Norge Sjø samlet nylig midtnorske representanter fra sjømatnæringen, rederier, lastebileiere, havner og offentlige myndigheter sammen med Bellona, til rådslag på Radisson Blu på Værnes.

Det første fellesmøtet kan lede mot at Midt-Norge går sammen for å løse et fremtidig voksende transport- og miljøproblem.

Positive oppdrettere

– Et svært fruktbart møte. Midt-Norge er en vekstregion som de neste tiårene kommer til å eksportere enorme mengder sjømat og importere langt mer varer og gods enn i dag. Det er gledelig at sentrale aktører allerede nå er enige om å finne felles løsninger, sier seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen i Bellona, som leder Tenketanken.

– Det mangler ikke på rapporter og politiske festtaler som fremhever hvor viktig det er med overføring av godstransport fra land til sjø. Transport med skip vil i de fleste tilfeller medføre langt lavere miljø- og klimautslipp samtidig som trafikkproblemer, veislitasje og ulykker reduseres, slår han fast.

Fram mot 2050 skal norsk havbruk vokse med 500 prosent. Midt-Norge produserer halvparten av norsk oppdrettslaks i dag. I 2050 vil midtnorsk laks alene sørge for at det passerer en laksetrailer i Klett-krysset hvert 2. minutt – hver dag, hele året gjennom – om den skal transporteres på samme måte som i dag. Nå håper flere at deler av ferskfiskeksporten fra Midt-Norge skal over på skip.

– Vi er positive til alternativer til dagens laksetransport. Oppdrettsnæringen ønsker ikke at virksomheten vår skal føre til unødvendig belastninger på tredjeparter, sier logistikkdirektør Espen Andersen i Lerøy.

Lastebil-ja til sjøtransport

Sammen med blant andre Sinkaberg-Hansen AS, Midt-Norsk Havbruk AS og Salmar, stiller Lerøy seg bak Tenketankens fellesinitiativ om å teste ut sjøtransport av fersk laks til Europa. Til sammen produserer oppdretterne en kvart million tonn laks i året. 60-70 prosent av den sendes til kunder i Europa. Ikke unaturlig stiller også rederier og havner seg bak initiativet. Kanskje mer overraskende, det samme gjør regionsjef Roar Melum i Norges Lastebileier-forbund.

– Sjøtransport er ingen konkurrent til lastebilen, det kommer til å bli mer enn nok gods til oss også. Bekymringa vår er om vi har kapasitet til å håndtere den kommende godsveksten som er beregnet til 240 millioner tonn. Vi har allerede utfordringer med å rekruttere nok sjåfører, og jeg frykter at våre medlemmer i framtida må tilbringe mange timer i kø om vi skal ta hele godsveksten på veg, sier Melum.

Grunn til optimisme

Tenketank Midt-Norge Sjø er satt sammen av representanter for sjømatprodusenter og vareeiere, transportører, havner og myndigheter. Tenketanken er etablert med mål om å identifisere barrierer og finne fellesløsninger som kan realisere sjøtransport av fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa.

– Det er inspirerende å diskutere konkrete problemstillinger direkte med aktørene som kan løse dem. Resultatet av det første møtet i Tenketanken gir grunn til å tro at Midt-Norge i fellesskap kan vise vei til bærekraftige transportløsninger for framtida, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Han er prosjektleder for det ettårige Tenketank-prosjektet som er finansiert av Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner, Kristiansund og Nordmøre Havn, Trondheim Havn, Helgeland Havn og Nord-Trøndelag Havn Rørvik.

Tenketank Midt-Norge Sjø har nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med et felles midtnorsk sjøtransportprosjekt. Arbeidsgruppen består av Lerøy, Salmar, NTS-gruppen, Sinkaberg-Hansen, Egil Ulvan Rederi, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, Norges Lastebileier-forbund Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. Arbeidsgruppen ledes av Jan Kjetil Paulsen fra Bellona.

Powered by Labrador CMS