Jan Kjetil Paulsen slutter i Bellona og fortsetter arbeidet for miljømessige og bærekraftige transportløsninger i sitt private konsulentselskap, Canima Services AS. Foto: Per Dagfinn Wolden
Jan Kjetil Paulsen slutter i Bellona og fortsetter arbeidet for miljømessige og bærekraftige transportløsninger i sitt private konsulentselskap, Canima Services AS. Foto: Per Dagfinn Wolden

Slutter i Bellona – men fortsetter

Bellonas spydspiss for miljøløsninger i transport- og logistikksektoren slutter i miljøorganisasjonen.

Publisert

Jan Kjetil Paulsen fortsetter imidlertid å arbeide for miljømessige og bærekraftige løsninger for den maritime industrien, men da gjennom sitt private konsulentselskap, Canima Services AS.

Seniorrådgiveren for skipsfart i Bellona gjennom fire år ønsker fortsatt fokus på å få mer av godstransporten over på sjø, sam å arbeide med incentivordninger og havnepolitikk.

Dette fokuset skal han nå holde via sitt eget selskap, Canima Services AS. Her har han rollen som rådgiver for industriaktører med behov for bærekraftige løsninger.

Beslektet

– Det innebærer en beslektet konsulentvirksomhet til det jeg drev med før jeg begynte i Bellona for fire år siden, forteller Paulsen.

Han understreker at han har den samme kompetansen og de samme meningene i dag som i forrige uke, og at han derfor er interessert i de samme problemstillingene.

Paulsen vil fortsette å arbeide med miljømessige utfordringer til beste for bærekraftige løsninger for den maritime industrien.

- Jeg har fått en ny jobb og forlatt stillingen som senior rådgiver og Manager Maritime i Bellona etter fire interessante år. Jeg er svært takknemlig for tilliten mine kolleger i Bellona har vist, sier en ydmyk Paulsen til Mtlogistikk.

God ballast

Han er utdannet sivilingeniør i marin teknologi fra NTH på 80-tallet. Etter diverse engasjement i andre sektorer på 90-tallet, gikk han tilbake til «røttene» tidlig på 2000-tallet og begynte å jobbe med maritim teknologi, dels som leder i mindre teknologiselskaper og dels som konsulent og rådgiver.

Han ble ansatt i Bellona i 2015 da organisasjonen skulle styrke arbeidet med miljøløsninger innen maritim sektor.

I tenketanken

Gods sjøveien vil fortsatt være fokus for Jan Kjetil Paulsen.
Gods sjøveien vil fortsatt være fokus for Jan Kjetil Paulsen.

Som prosessleder for Tenketank Midt-Norge Sjø samarbeidet han med midtnorsk transportnæring for å tenke ut nye transportløsninger for fisketransport. Det er anslått en femdobling av sjømateksporten innen 2050.

 

– Norsk laks har blitt markedsført over hele verden som ferskvare der antall timer siden fisken ble slaktet gjerne har vært det viktigste salgsargumentet. Dette er muliggjort med effektiv bil- og flytransport, sier Paulsen og fortsetter:

– Både forskere, samfunnsvitere og politikere er enige i visjonen om femdobling av sjømatnæringene innen 2050. En tilsvarende femdobling av biltransporten på til dels smale veier på Vestlandet, i Trøndelag eller Nord-Norge virker utenkelig. Nye sjøbaserte transportløsninger vil derfor være en nødvendig forutsetning for å ta unna store deler av økning i fraktvolum som er grunnlag for vekst i næringen, sier Paulsen.

Han understreker at politikerne i større grad må være pådrivere i denne prosessen og stille opp med tilstrekkelige midler og støtte til utvikling av ny teknologi samt støtte utrulling av transportløsningene.