Samskip er et av rederiene som har fått innvilget støtte fra Kystverket.

Fire har fått tilskudd

Fire rederier har så langt fått innvilget søknadene om midler til godsoverføring fra vei til sjø.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

11 rederier søkte i vår om de 82 millioner kronene regjeringen har bevilget til en tilskuddsordning for overføring av gods fra vei til sjø. Så langt har fire rederier fått positivt svar på sine søknader, nemlig Samskip, DFDS, Base Marine AS og Wallenius.

Ifølge Kystverket vil flere av rederiene få svar denne uken.

DFDS

DFDS har fått støtte på inntil 4,3 millioner kroner for prosjektet «Immingham – Oslo».

Tiltenkt rute er fra Immingham direkte til Oslo og via Halden og Hamburg på vei tilbake til Immingham. DFDS ser for seg at ruten vil bli operert av 1 x multipurpose skip, MV Lysvik Seaways, som både har ro-ro kapasitet i lasterommet og containere på dekk.

Intensjonen er å opprette en rute med optimale seilingstider for markedslast inn til Oslo, basert på sluttuke-avganger fra Immingham i England. Ruten baseres på det eksisterende godset (RDF restavfall) som i dag leveres av DFDS Logistics AS til Moss og Drammen for omlasting til trailer og kjøring til forbrenningsanlegget på Klemetsrud (KEA AS).

Godsmengdene som ventes overført fra vei til sjø utgjør henholdsvis 75 600 tonn i første periode, 86 940 tonn i andre periode og 90 720 tonn i tredje periode. Totalt utgjør dette 253 260 tonn gods som ventes overført fra vei til sjø som følge av prosjektet. Samlet nytteverdi er beregnet til 4.331.566 kroner.

Samskip

Samskip har fått støtte på inntil 3,6 millioner kroner for prosjektet «Lekterbasert tilbringertransport i Ålesundsregionen».

Konseptet går ut på å samle containere fra ulike steder i fjordene i Møre og Romsdal (nærmere bestemt Ikornnes, Vartdal, Hareid (Hjørungavåg), Ellingsøy, Molde og Elnesvågen) for konsolidering ved containerterminalen ved Flatholmen i Ålesund. Planen er å ha en relativt høy frekvens for et lite fartøy, som bruker konvensjonelt løfteutstyr for å ta container fra kaier nært eller direkte tilknyttet industri. Det konsoliderte godset skipes deretter ut med et større skip til kontinentet enten av Samskip eller andre operatører. Tjenesten vil ikke være forbeholdt lasten som Samskip skal frakte videre fra Flatholmen.

Godsmengdene som ventes overført fra vei til sjø utgjør henholdsvis 142 813 tonn i første periode, 160 248 tonn i andre periode og 180 306 tonn i tredje periode. Totalt utgjør dette nærmere 500 000 tonn gods som ventes overført fra vei til sjø som følge av prosjektet.

Samlet nytteverdi er beregnet til 3.591.903 kroner.

Base Marine AS

Base Marine AS har fått støtte på inntil 27,5 millioner kroner for prosjektet «Transport@sea».

BaseMarine søker støtte til etablering av en fast rute som vil rette seg mot olje og gass markedet (O&G) for å overføre laster som går på vei i dag mellom Stavanger og Kristiansund.

Det settes opp et fast rutemønster rettet mot O&G markedet med båten Hannah Kristina fra oktober 2017. Det er planlagt ro/ro kapasitet for løs traller og basene som primære anløpshavn. Ruten utvides deretter med en tilleggsbåt fra medio 2018. Tilbudet vil i tillegg til å betjene kontraktlaster innen petroleumsindustrien, også rettes mot konsumbaserte laster.

Godsmengdene som ventes overført fra vei til sjø utgjør henholdsvis 86 739 tonn i første periode, 136 459 tonn i andre periode og 198 549 tonn i tredje periode. Totalt utgjør dette nærmere 421 747 tonn gods som ventes overført fra vei til sjø som følge av prosjektet.

Samlet nytteverdi er beregnet til 27.457.887 kroner.

Wallenius Lines

Wallenius Lines har fått støtte på inntil 35,7 millioner kroner i tre år for prosjektet «Sea Shuttle». Tilskuddet skal gå til etablering av to nye sjøbaserte godsruter mellom Rostock og Moss/Oslo via Wallhamn i Sverige, og mellom Oslo og Bergen via Stavanger. Wallenius’ satsning går ut på å tilby transportkjøpere dør-dør-service med utgangspunkt i en kystrute for 45-fots containertransport. Planlagt oppstart for rutene er 1.7.2018.

Ruten startes med to innleide skip med hhv tre seilinger per uke fra Tyskland til Oslo, og en seiling fra Oslo til Vestlandet. I år to økes de avgangene med en seiling per uke, og fra år tre økes de ytterligere til en avgang daglig fra Tyskland og tre fra Oslo til Vestlandet. I første periode brukes det innleide skip, i andre periode fases det to ekstra nybygg inn, og fra tredje opereres rutene med fire egne nybygg. Daglige avganger fases inn gjennom nye og mer effektive skip.

Total godsmengde som ventes overført fra vei til sjø utgjør henholdsvis 178 500 tonn i første periode, 552 500 tonn i andre periode og 731 000 tonn i tredje periode. Totalt utgjør dette nærmere 1,5 mill. tonn gods som ventes overført som følge av prosjektet. Samlet nytteverdi er beregnet til 66,7 mill. kroner.

De andre rederiene som har søkt er Alpha Chartering, Biofeeder AS, Cryo Shipping AS, Hav Line Gruppen AS, NCL, NorLines og Norheim Shipping AS.

Powered by Labrador CMS