- Dette kom som lyn fra klar himmel, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole Andreas Hagen i PostNord.

PostNord stevner Bane Nor

PostNord stevner Bane Nor Eiendom AS for urettmessig oppsigelse.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Transport- og logistikkselskapet har fått beskjed om utkastelse fra terminalen i Bergen i løpet av to år.

PostNord fikk 10. desember 2019 et brev om at festeavtalen var sagt opp med virkning fra 1. januar 2022. Bane Nor Eiendom AS er heleid av Bane Nor, som har ansvar for jernbanens infrastruktur i Norge.

– Som lyn fra klar himmel

- Vi fikk riktig nok et muntlig varsel i november, men dette kom som lyn fra klar himmel. Nå ser vi oss nødt til å stevne Bane Nor Eiendom AS, som er formell motpart, for retten. Vi har en uoppsigelig festekontrakt frem til 1. januar 2031, sier Ole Andreas Hagen, markeds- og kommunikasjonsdirektør i PostNord Norge.

Bane Nor vil ha PostNord vekk fra området på Nygårdstangen innen to år.

Da Stortinget vedtok inneværende Nasjonal Transportplan våren 2017, ble det bestemt at man skulle utvikle Nygårdstangen godsterminal i Bergen innenfor det eksisterende areal, slik at den kan fungere inntil man finner et nytt sted for godsterminalen utenfor Bergen sentrum.

- Vi har deltatt på en rekke møter med Bane Nor for å utvikle og diskutere nye løsninger inne på terminalområdet. Vi har bl.a. deltatt på idemyldringsmøter og det har også vært diskusjoner omkring et nytt felles terminalbygg inne på området, slik at vi og Schenker kunne fortsette driften på terminalområdet. Senest i oktober i fjor hadde vi møte i Bergen med bl.a. Bane Nor. Vi føler at vi er blitt holdt for narr i denne prosessen, sier Hagen.

Feilinvestering

En relokalisering utenfor dagens terminal vil medføre store ekstrakostnader for PostNord. Det kan også vise seg å bli en feilinvestering, avhengig av hvor Bane Nor og politikerne bestemmer seg for en ny permanent lokalisering av jernbanens godsterminal.

- Vi kan ikke gå til vår eierne og be om flere hundre millioner kroner til å bygge en ny terminal på et så usikkert grunnlag og med en så kort frist. Det blir helt useriøst, sier Hagen.

Morten Stray Floberghagen, direktør jernbaneeiendom i Bane Nor Eiendom.

Bane Nor har ifølge PostNord nektet PostNord innsyn i analysen som ligger til grunn for beslutningen om å si opp leieavtalen.

Bane Nor: - I dialog

Bane Nor Eiendoms direktør Morten Stray Floberghagen har sendt denne uttalelsen til Moderne Transport i forbindelse med saken: 

- Det er korrekt at Bane Nor Eiendom AS har sagt opp leieforhold og festeforhold med PostNord, basert på BaneNors behov for tilpasninger på Nygårdsterminalen. Tilpasningsbehovet har som PostNord selv skriver vært diskutert i en involverende prosess over lang tid, men den endelige løsningen gikk dessverre ikke i PostNords favør, selv om PostNord også muntlig erkjenner at dette er fremtiden. 

- Bane Nor Eiendom og PostNord er uenige om den rettslige adgangen til oppsigelse, og er i god dialog om dette. Det samtales også om mulige løsninger på de utfordringer PostNord nevner som bl.a. kort frist og potensiell feilinvestering. Vi håper å komme til enighet med PostNord, og anerkjenner PostNords ønske om å varsle stevning som en parallell prosess og back-up inntil vi har kommet til enighet.      

Powered by Labrador CMS