Avsporingen 22. mars ved Arna stasjon førte til store materielle skader at Bergensbanen ble stengt i ti dager.

Vurderer kjempekrav mot Onrail

Bane Nor vurderer om Onrail har opptrådt grovt uaktsomt under avsporingen ved Arna stasjon i mars og dermed kan ansvarliggjøres for kostnadene.

Publisert

22 mars i år sporet et godstog av og krasjet ved Arna stasjon på Bergensbanen. Det førte til store skader på både tog og infrastruktur, og at Bergensbanen ble stengt i rundt ti dager.

Det er ikke konkludert med hva som var årsaken til at toget sporet av, men i et brev sendt fra Bane Nor kommer det fram at selskapet skal vurdere hvor mye av skylden for ulykken som skal legges på Onrail, som var operatør av godstoget.

– Med indirekte kostnader menes følgetap, i tillegg er noen tap særskilt definert i avtalen med jernbaneforetakene, utdyper presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane Nor til Teknisk Ukeblad (TU).

Med grovt uaktsomt så menes det et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte, understreker Bane Nor.

Henning Aandal i Onrail er ikke bekymret for utfallet av undersøkelsene.

– Onrail kjenner hendelsesforløpet svært godt. Selskapet har ikke opptrådt uaktsomt, sier han til TU.

Powered by Labrador CMS