Containerne lå strødd etter kollisjonen ved Arna stasjon på Bergensbanen 22. mars. Nå er banen klar for gjennomgangstrafikk for godstog igjen.

Bergensbanen gjenåpnet 2. april

Tirsdag 2. april gjenåpnet Bergensbanen for trafikk etter omfattende ryddearbeid og gjenoppbygging av jernbaneinfrastrukturen etter den dramatiske godstogavsporingen 22. mars. 

Publisert Sist oppdatert

Til alt hell slapp lokføreren fra ulykken med kun mindre fysiske skader. Verre gikk det med infrastrukturen, som fikk seg en real trøkk. Oppryddingsarbeidet ble vanskeliggjort av at deler av togmateriellet måtte berges ut fra Arnipanitunnelen ved Arna. 

Både skinnegangen, kontaktledningsanlegget og signalanlegget fikk store skader som følge av togavsporingen. Bane NOR melder på sine nettsider i påsken at gjenoppbyggingen av den ødelagte infrastrukturen har pågått for fullt 24/7 gjennom hele påsken etter at lokomotivet til det forulykkede godstoget ble fjernet onsdag ettermiddag i påskeuken. 

 - Dette har vært et krevende arbeid på et begrenset og svært trangt anleggsområde. Vi satte alle krefter i sving med å gjenoppbygge den ødelagte infrastrukturen slik at Bergensbanen kunne åpne igjen mellom Arna og Vaksdal så raskt som mulig, sier Hans Gunnar Dokken, regiondirektør Sør - Vest i Bane NOR til etatens egne hjemmesider.

Arbeidet med å ta ut lokomotivet, godsvogner og containere som lå inne i tunnelen var siste del av oppryddingsarbeidet. Før vi kunne gjøre dette, heiste vi ut containerne på de ødelagte godsvognene samt godsvognene utenfor tunnelen med en mobil kran. De vognene til godstoget som ikke var ødelagt ble kjørt til Bergen, og vi har også måttet fjerne kontaktledningen og masta til kontaktledningen i ryddeoperasjonen.

Statens havarikommisjon, politiet og Bane NORs undersøkelses- og analyseenhet undersøker hvorfor godstoget sporet av.

Powered by Labrador CMS