Posten er den første nordiske logistikkaktøren som utsteder grønne obligasjoner. - Vi er villige til å investere stort for å nå klimamålene og ha tempo i klima- og miljøarbeidet, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten

Grønne obligasjoner for en milliard

Posten-konsernet har besluttet å utstede grønne obligasjoner for 1 milliard kroner for å intensivere arbeidet med klimakutt i tråd med Parisavtalen.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Vi er den første nordiske logistikkaktøren som utsteder grønne obligasjoner. Konsernet har som mål å være best på bærekraftig verdiskapning og har en ambisiøs klima- og miljøstrategi. Vi er villige til å investere stort for å nå målene og for å ha tempo i klima- og miljøarbeidet, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten.

Med denne utstedelsen forplikter Posten seg til å investere én milliard kroner i grønne prosjekter. Det setter en tydelig retning for konsernet. Hvilke prosjekter som anerkjennes som grønne er tydelig definert i Postens grønne rammeverk og støtter opp under konsernets miljøstrategi. For de grønne prosjektene som finansieres vil Posten rapporteres hvilke miljøeffekter investeringene har gitt.

Grønne obligasjoner er lån som skal finansiere miljøvennlige formål. For at den skal kunne noteres på Oslo Børs, kreves det en uavhengig vurdering av prosjektet som skal finansieres av obligasjonslånet.

Midlene som hentes gjennom grønne obligasjoner skal gå til klimariktige formål, og det kreves en uavhengig vurdering av prosjektet for at obligasjonen skal bli notert på den grønne listen. Den uavhengige vurderingen skal offentliggjøres. Utsteders rapporteringsforpliktelser fra emisjon av et grønt obligasjonslån skal også gjøres offentlig tilgjengelig via børsmeldinger, opplyser Oslo Børs.

Det finnes ingen offentlig standard for hva som er en grønn obligasjon. EU arbeider imidlertid med retningslinjer for dette, og Cicero senter for klimaforskning har laget et ratingsystem, Shades of Green, som forteller om miljøeffektene av investeringene. Ratingsystemet komplementerer retningslinjene fra Green Bond Principles (GBP).

Powered by Labrador CMS