Å få forenkle rapporteringen av en transportørs bærekraftsmål blir nå enklere.

Samarbeid om forenkling av bærekraft

Cemasys og Cognia Technology inngår samarbeid for å digitalisere og forenkle bærekraftsrapportering innen transport og anlegg.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Per Otto Larsen, CTO Cemasys.

Cemasys og Cognia Technology ønsker å bidra til at sine kunder når sine bærekraftmål. Dette arbeidet innebærer å etablere en tydelig målsetning med bærekraftarbeidet, samt å dokumentere status og forbedringer. Arbeidet med bærekraft dekker i tillegg til miljøutslipp, også arbeid med sosiale og forretningsetiske forhold («ESG»).

Cemasys leverer løsninger som dekker alle forhold innenfor bærekraft. Ved å kombinere digitale løsninger og analytisk ekspertise, gir Cemasys kunder sine metoder og verktøy for å utarbeide og forbedre deres bærekraftstrategier. Cognia Technology leverer gjennom sin digitale plattform Linx en merkenøytral tjeneste for transport- og anleggsbransjen, som reduserer drivstofforbruk og driftskostnader og øker sikkerheten på veitransport.

For felles kunder av Cemasys og Cognia Technology, etableres det nå en automatisk dataflyt mellom løsningene. Samarbeidet bidrar til at rapportering av drivstofforbruk og utslipp av klimagasser for transport- og anleggsmaskiner automatiseres og gjøres mer presis. Integrasjonen mellom løsningene vil i tillegg bidra til å kunne rapportere nye KPI-er, som reflekterer overholdelse av myndighetskontroller og sikker bruk av kjøretøy.

Kim Finkenhagen, daglig leder Cognia Technology

- Cemasys har siden 2007 jobbet med å utvikle spisskompetanse innen bærekraftrapportering. Gjennom et kompletterende samarbeid med selskaper som Cognia Technology, vil vi bidra til at våre kunder forenkler sitt arbeid med rapportering, og anvender mer av sin tid til å identifisere og gjennomføre faktiske forbedringsinitiativer, sier Per Otto Larsen, CTO Cemasys.

Cognia Technology sin digitale Linx plattform, høster detaljerte driftsdata fra både kjøretøy og anleggsmaskiner. Løsningen er merkenøytral og harmoniserer innsamlede data fra ulike typer driftsmidler, slik at man kan analysere data og rapportere på tvers av type driftsmiddel og merke. Løsningen benyttes både av transportører og anleggsbedrifter for å nå sine bærekraftsmål. I økende grad benyttes Linx også av bedrifter som kjøper transport- og anleggstjenester, og jobber strategisk med sine underleverandører for å sikre og dokumentere effektiv og sikker drift.

- Cognia Technology ser et rask økende behov i transport- og anleggsbransjen for å jobbe aktivt med en tydelig bærekraftplan. Gjennom et samarbeid med Cemasys, vil våre felles kunder dra nytte av vår felles kompetanse innen bærekraft og driftsoptimalisering, sier Kim Finkenhagen, daglig leder Cognia Technology.

Powered by Labrador CMS