ØKONOMI: KVARTALSRAPPORT

SOLID START: Karl Johan Lier, administrerende direktør i AutoStore, la frem solide tall for første kvartal.
SOLID START: Karl Johan Lier, administrerende direktør i AutoStore, la frem solide tall for første kvartal.

Solide tall fra AutoStore - men blør på børsen

AutoStore regner med å omsette norskutviklet lagerteknologi for oppimot 5 milliarder kroner i år og har stilt inn siktet på 40 prosent omsetningsvekst de neste årene.

Publisert Sist oppdatert

cMed en offensiv global satsing, kombinert med en stor ordrereserve fra 2021 og inn i 2022, ser AutoStore for seg en sterk vekst fremover. De er styrket i troen på at de vil nå målet om en omsetning opp mot 600 millioner dollar i 2022 - tilsvarende rundt 5 milliarder norske kroner - og en vekstrate fremover på 40 prosent. Det meldte AutoStore i kvartalsrapporten som ble lagt frem i dag.

Tross gode tall - aksjekursen nær halvert siden børsnoteringen

Robotteknologiselskapet, som har sine røtter i Nedre Vats i Vindafjord i Rogaland, har vært gjennom en eventyrlig reise og gikk på børs i fjor høst. Fra børsnotering til rundt 31 kroner per aksje, er aksjekursen nær halvert og ligger i skrivende stund på rundt 18 kroner per aksje.

Børsnoteringen 20. oktober ble etterfulgt av en fin stigning til toppnotering på 45 kroner per aksje i slutten av november, før AutoStore – i likhet med så mange andre teknologiselskaper – gikk inn i turbulent farvann og har fått barbert bort store deler av markedsverdien de siste månedene.

Til tross for «juling på børs» kan AutoStore vise til lyse fremtidsutsikter, god ordreinngang og gode tall for underliggende drift.

Selskapet var nære ved å doble omsetningen i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor – fra 123,1 millioner dollar i år til 64,1 millioner dollar samme kvartal ifjor.

Driftsresultatet før avskrivninger (justert EBITDA) økte pent, fra 32,3 millioner dollar i fjor til 54,2 millioner dollar i år – tilsvarende en økning på nesten 70 prosent.

Økte råvarekostnader, ikke minst for aluminium, bidro likevel til at EBITDA-marginen (som indikerer hvor stor kontantstrøm som er skapt i forhold til hver krone i salg) sank med drøyt 6 prosent - fra 50,4 prosent til 44 prosent. For å kompensere for økte råvarekostnader innførte AutoStore et midlertidig pristillegg på aluminium på slutten av fjoråret. Varsel om ytterligere økning i pristillegget ble annonsert i mars. Dette skal sikre at råvarekostnadene i størst mulig grad flyttes over til sluttkunden og at EBITDA-marginen vil opp mot fjorårsnivået igjen.

Sterk vekst og stort marked

- Selv om jeg nok en gang er veldig tilfreds med å legge frem solide kvartalstall, med sterk vekst og jevnt tilsig av ordre, har de siste månedene blitt overskygget av det vi har vært vitne til i Ukraina. Russlands invasjon har resultert i menneskelige lidelser som er langt utenfor fatteevne. Mine tanker går til de som lider under konsekvensene av denne krigen, skriver Karl Johan Lier, administrerende direktør i AutoStore i kvartalsberetningen.

- Selv om krigen ytterligere har forstyrret markedet og de globale forsyningskjedene, har forretningsmodellen vår vist seg å være fleksibel og tilpasningsdyktig i en volatil og uoversiktlig tid. Med flere nye distributører på plass, kombinert med våre modulbaserte og standardiserte løsninger, har vi fleksibiliteten til å navigere oss gjennom midlertidige utfordringer i forsyningskjedene, skriver han videre.

Til tross for det dystre bakteppet med krig og utfordrende tilgang på råvarer, ser Lier lyst på fremtiden, og legger til at vekst i global netthandel, mangel på lagerarbeidere og press på lagerarealer driver etterspørselen i været for selskapets lagerløsninger.

Analyseselskapet eMarketer har beregnet det globale markedet for såkalte AS/RS-løsninger (Automated Storage & Retrieval Systems) til å beløpe seg til rundt 230 milliarder dollar – hvorav 160 milliarder dollar er innen det «lettere segmentet» der AutoStore opererer. Teknologiselskapet fra Vindafjord har de siste årene slått seg opp til å bli en av gigantene innen internasjonal lagerautomasjon i dette «lette» segmentet. Vekstpotensialet er med andre ord betydelig og AutoStore ønsker å kapre betydelige markedsandeler.

Veksten tas ikke bare unna av den globale distribusjonspartneren Element Logic og andre partnere rundt om i verden, de siste månedene har AutoStore inngått viktige distribusjonsavtaler med SmartLog for markedet i Latin-Amerika og med Doosan Logistics Solutions for det raskt voksende markedet i Sør-Korea.

På produktutviklingssiden trekkes lanseringen av den nye plukkroboten R5+ frem som et viktig steg, ikke minst med tanke på å kapre nye kundegrupper. Plukkroboten kan håndtere dypere kasser - som er 42,5 cm høye - sammenlignet med standartkassene på 33 cm. De større kassene åpner for nye godstyper.

Ser stort potensial i MFC-segmentet og Asia

En annen trend AutoStore ønsker å dra nytte av er veksten i det såkalte MFC-segmentet, der MFC står for Micro Fullfilment Centres. Globalt er det sterk vekst i etterspørselen etter små og effektive lagerlokasjoner, for eksempel i bysentrum. Her kan små og effektive fremskutte lagerdepoter nær kundemassen være del av kundenes behov for raskere levering, for eksempel i forbindelse med samme dag-leveranser for netthandel og dagligvarehandel på nett.

I kvartalsrapporten nevnes det også at AutoStore ser et særlig stort potensial til vekst i det asiatiske markedet. Det japanske konglomeratet SoftBank kom inn på eiersiden i AutoStore ifjor, og deres brede kundeportefølje globalt, ikke minst i Asia, bidrar til at AutoStore ser muligheter for synergier i dette markedet.

Kostbar patentstrid med Ocado

AutoStore har siden høsten 2020 vært i flere heftige patentstrider med den britiske konkurrenten Ocado. AutoStores beskyldninger om brudd på patentrettigheter har blitt møtt med brysk avvisning og motsøksmål av motparten. Resultatet har vært ressurskrevende rettsoppgjør i både USA, Tyskland og Storbritannia.

Av årsrapporten for 2021, og kvartalsrapporten som ble lagt frem i dag, går det frem at rettsrundene har kostet AutoStore mer enn 385 millioner kroner i løpet av fjoråret og første kvartal i år. 86 millioner kroner (9,9 millioner dollar) er påløpt i første kvartal, mot 35 millioner kroner (4,2 dollar) samme kvartal i fjor. Totalt i 2021 påløp juridiske kostnader på 299 millioner kroner (34 millioner dollar) i forbindelse med disse tvistene.

Om kostnadene bærer frukter er fortsatt usikkert. Domsavsigelse etter rettsaken ved UK High Court i London tidligere i vår ventes tidligst å foreligge i juni. Uansett legges ikke uenigheten til side der, i april neste år venter en ny rettsrunde rundt patenter.

Powered by Labrador CMS