MISTENKELIG LIKT: Ocado Smart Platform (til venstre) er mistenkelig lik Autostores system.
MISTENKELIG LIKT: Ocado Smart Platform (til venstre) er mistenkelig lik Autostores system.

Autostore-smell i milliardsøksmål

Det norske robotlagerselskapet ligger i patentstrid med en britisk konkurrent.

Publisert

Autostore gikk i oktober i fjor til søksmål mot britiske Ocado Group både i Storbritannia og USA, fordi Autostore mente at Ocado hadde utført patentinngrep på flere av deres teknologier.

Dommer Charles Bullock i USAs internasjonale handelskommisjon, ITC, konkluderer med at tre av Autostore patenter er ugyldige, og at Ocado ikke har begått ulovlig patentinngrep på en annen patent. Det betyr at Ocado kan fortsette å importere produktet Ocado Smart Platform til USA. Systemet er til forveksling lik den Autostore vi kjenner godt her i Norge.

Den foreløpige konklusjonen vil anbefales for kommisjonens større gjennomgåelse. ITC vil komme med en endelig dom i saken i april 2022 etter en mer omfattende gjennomgåelse foretatt av hele kommisjonen.

– Denne foreløpige beslutningen vil, selv om den stadfestes av kommisjonen, ikke påvirke vår mulighet for å drive virksomhet i USA eller globalt, sier Autostore-sjef Karl Johan Lier i en kommentar.

Selskapet har til hensikt å utfordre den foreløpige konklusjonen.

– Konklusjonen som sjefdommeren kom til om patentenes gyldighet motsier avgjørelsen fra det amerikanske patent- og varemerkekontoret, som nektet å ugyldiggjøre patentene som er aktuelle i denne saken. Vi vil ta opp dette med kommisjonen, og vil fortsette å forsvare vår immaterielle eiendom ikke bare i ITC, men også på alle andre relevante arenaer, sier Lier.

Autostore, som har hovedkontor i Nedre Vats i Rogaland, gikk i høst på børs, med den største børsnoteringen i Oslo på 20 år, og ble raskt det fjerde største selskapet på Oslo Børs. Etter nyheten om nederlaget i USA natt til tirsdag, falt Autostore-aksjen 14 prosent tirsdag morgen.

Powered by Labrador CMS