Dropper Raumabanen
(Peter Lydén)

Dropper Raumabanen

Store underskudd gjør at Green Cargo legger ned sin virksomhet på Raumabanen.

Dette bekrefter driftsområdesjef i Green Cargo, Trond Williksen, overfor Åndalsnes Avis.

Siste avgang på strekningen blir 6. desember. Dårlig lønnsomhet og store underskudd gjør at Green Cargo ikke lenger ønsker å tilby godstransport på strekningen.

– I 2018 har vi et underskudd på Raumabanen på mellom 5 og 7,5 millioner kroner, slik det ser ut i dag, sier Williksen til Åndalsnes Avis.

En av hovedutfordringene er den stadige stengningen av strekningen på grunn av rasfare ved fjellet Mannen.

– Mannen er den direkte årsaken. Vi tror vi kunne hatt skapelig volum i togene dersom vi hadde hatt en sikkerhet at togene kom frem, sier Williksen til NRK.

Det kan bli stille på godsterminalen i Åndalsnes framover. Foto: Øyvind Ludt

Godsvarsku fra sjø og bane

- Norske myndigheter har sviktet jernbanen på tiltakssiden, mens det investeres massivt i nye og bedre veier, sier adm. direktør Erik Røhne i CargoNet. - Det er paradoksalt at sjøtransport og bane, som er de mest bærekraftige transportformene vi har, taper terreng hvert eneste år, sier Trondheims havnedirektør, Knut Thomas Kusslid. Les hele saken

Til toppen