Det nye anlegget vil ha rundt 150 kjøreporter og anslagsvis 400 ansatte når alt står ferdig.
Det nye anlegget vil ha rundt 150 kjøreporter og anslagsvis 400 ansatte når alt står ferdig.

Bygger gigantisk Norden-hub

DSV er i gang med å bygge 150.000 m2 lager som skal bli selskapets port til Skandinavia.

Byggingen av det nye anlegget like vest for København er i gang, og den første av fire planlagte bygninger skal etter planen åpne tidlig i 2020. Det nye anlegget blir liggende bare et par hundre meter fra dagens DSV-hovedkontor, og med tette forbindelser til både Kastrup, København Havn og jernbaneterminal.

- Dette blir virkelig svært og vi gjør alt vi kan for å bygge og designe lagrene smart helt fra begynnelsen. Fordi vi bygger et helt nytt anlegg, har vi en unik mulighet til å skreddersy 3PL-løsninger og tilpasse lagerarealer til spesifikke behov. Og vi kan gjør det med den nyeste teknologien som er tilgjengelig innen ulike logistikksegmenter, sier Nikolaj Meyland-Smith, lagerdirektør hos DSV Danmark.

Det nye anlegget vil bli navet i DSVs nordiske rutenett, med over 500 faste ruter til Norge, Sverige og Finland.

DSV leter nå etter innovative og nyskapende automatiseringsløsninger som kan bidra til å gjøre lageret så effektivt som mulig, og samtidig legge grunnlaget for å utnytte stordriftsfordelene som vil ligge i et så stort anlegg.

- Det nye anlegget vil være «state-of-the-art» og optimalisert på alle mulige måter. Med 150.000 kvadratmeter tilgjengelig, må vi levere kostnadseffektive løsninger som kan hjelpe kundene våre å oppnå så høy produktivitet som mulig, sier Meyland-Smith.

Klimaet er taperen når regjeringen lar det beste bli det godes fiende

Klima- og miljø er stadig vekk en av de viktigste sakene på den politiske dagsordenen. Regjeringen har blant annet som ambisjon å halvere utslippene fra transportsektoren sammenlignet med 2005-tall innen 2030. Det vil kreve både treffsikre og kraftfulle tiltak. I budsjettet for 2020 snubler dessverre regjeringen kraftig, og for tungtransporten vil resultatet kunne bli økte utslipp. Les hele saken

Til toppen