Berlevåg får det største tilskuddet på drøyt 15,5 millioner kroner.
Berlevåg får det største tilskuddet på drøyt 15,5 millioner kroner.

48 millioner til fiskerihavner

Se listen over hvem som får støtte her.

Regjeringen vil utbedre kommunale fiskerihavner og foreslår å bruke 48 millioner kroner på nye tiltak. Totalt vil regjeringen bruke 68 millioner kroner på utbygging og vedlikehold av fiskerihavner.

- Investeringer i fiskerihavner er viktig for lokal næringsutvikling. Dette er ett av flere tiltak for å styrke næringens konkurranseevne. Med disse pengene kan vi også bidra til å øke tryggheten for fiskebåter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fiskerihavnene er viktige for sjøtransport, næringsliv og fiskeri. Pengene skal brukes til utbedring av kaianlegg, moloer, flytebrygger, utdyping av havneareal og lignende tiltak.

- Dersom man ønsker at fiskeri, oppdrett og industri skal nå ambisjonene om vekst og økte verdier må det bedre infrastruktur til. Det gjelder både langs kysten og inne i landet. Disse pengene vil bidra til å sikre arbeidsplasser langs kysten, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Disse havnene får tilskudd:

 • Vadsø kommune i Finnmark får tilskudd på inntil 1 600 000 kroner til utdyping og flytebrygge i Vestre Jakobselv.
 • Berlevåg kommune i Finnmark får tilskudd på inntil 15 684 500 kroner til betongkai for landing fra større fartøy, samt liggekai ved uvær i Berlevåg havn.
 • Vadsø kommune i Finnmark får tilskudd på inntil 673 500 kroner til utdyping og flytebrygge i Bergsfjord.
 • Bø kommune i Nordland får tilskudd på inntil 3 650 000 kroner som skal gå til ligge- og leveringskaier for fiskeflåten i Hovden havn.
 • Steigen kommune i Nordland får tilskudd på inntil 1 378 000 kroner til liggekai og flytebrygge i Helnessund.
 • Nærøy kommune i Nord-Trøndelag får tilskudd på inntil 470 000 kroner til flytebrygge i Arnøy.
 • Frøya kommune i Sør-Trøndelag får tilskudd på inntil 4 360 000 kroner til fast kai, flytekai i Sætervågen.
 • Austevoll kommune i Hordaland, får tilskudd på inntil 12 000 000 kroner til arbeider med utbygging av 2 kaier som liggeplasser for havfiskeflåten, kystflåten og brønnbåter i Salthella fiskerihavn.
 • Egersund kommune i Rogaland får tilskudd på inntil 1 300 000 kroner til utdyping i Kaupanes.
 • Mandal kommune i Vest-Agder får tilskudd på inntil 437 500 kroner til bølgedemper i Gismerøya havn.
 • Arendal kommune i Aust-Agder får tilskudd på inntil 6 545 000 kroner til forlengelse og forbedring av kai i Barbu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen