Value"Sea er i følge organisasjonen Danske Havne, et nytt Skandinavisk prosjekt som blant annet skal se på bærekraftig logistikk og transportsystemer ved bruk av nærskipsfart. Arkivfoto.

Nytt prosjekt kan gjøre sjøtransport mer moderne

Prosjektet  “Value2Sea” har som mål å løfte frem forbedringer i transportkjeder i Øresund-Kattegat-Skagerrak-området ved å anvende nye teknologier og logistikk- og transportkonsepter på en bærekraftig måte.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Sørøst-Norge, Moss Havn, Borg Havn, Larvik Havn, Grenland Havn, Kristianssand Havn og Arendal Havn, Vestfold fylkeskommune, ASKO og organisasjonen Norske Havner deltar alle i «Value»Sea».

Dansk ledelse

- Prosjektet handler om å skape en kobling mellom aktører i logistikkjeden og arbeide frem en miljømessig måte å transportere varer over landegrensene på. Lastebiler er fleksible, billige og raske, men de skaper overbelastning på veier og i byer, og det er det vi ønsker å unngå via sjøveiene, som er mer miljøvennlige, sier Kenn Steger-Jensen og Hans-Henrik Hvolby - begge professorer fra Aalborg Universitet.

De to har tatt intiativ til og leder også prosjektet.

Skal bli mer moderne

Prosjektet ble lansert i slutten av 2019 og i løpet av de neste tre årene, jobber prosjektpartnerne over hele Norge, Sverige og Danmark for å finne nye løsninger innen bærekraftig logistikk og transportsystemer, digitalisering i transportsystemer og muligheter og betydning for elektrifisering av havner og transportsystemer og autonome frakt.

Fikk støtte av EU

Resultatene fra prosjektet skal formidles til offentlige institusjoner, private selskaper og kunnskapsinstitusjoner. Dette vil bli gjort gjennom ulike strategidokumenter, artikler og studentprosjekter og vil bidra til å etablere Øresund-Kattegat-Skagerrak-området som en viktig transportkorridor til og fra Skandinavia.

Prosjektet ble støttet av EU-programmet InterReg ECS ​​for å fremme samarbeid i Øresund-Kattegat-Skagerrak-området.

Partnere i prosjektet er havner, bedrifter, universiteter og forskningsinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark. Aalborg Universitet er hovedpartner for prosjektet. Foruten de allerede nevnte norske, deltar fra Danmark Hirtshals havn, Fjordline, Vendelbo Spedition A / S, Arctic Group A / S, Integrate og MARCOD. Fra Sverige deltar Chalmers Teknologiska Högskola, SSPA og Jula. 

Store forventninger

Deltakerne uttrykker at man står overfor en spennende periode med implementeringen av Value2Sea, og forventningene til deltakerne er store. Value2Sea vil skape grunnlag for å optimalisere godstransporten i Skandinavia ved å modernisere transportmønstrene, som har blitt brukt i flere tiår. Med Value2Sea skapes et utgangspunkt for å tenke nytt og nyskapende, slik at beslutninger i fremtiden kan tas basert på reell kunnskap om parametere som økonomi, klimapåvirkning og transporttider. Value2Sea vil gi godstransportsektoren en ny og fremtidsrettet stilling, som benytter multimodale transportløsninger til fordel for samfunn, industri og transportselskaper.

-Det er ingen tvil om at Value2Sea-perioden vil være utfordrende og resultatet blir utrolig spennende, sier Jens Kirketerp Jensen, administrerende direktør, Hirtshals Havn, på vegne av alle prosjektdeltakerne.

Kilde: Danske Havne

 Powered by Labrador CMS