Havnene stenger ikke - kun utenlandske passasjerer stoppes

Statsminister Erna Solberg la lørdag fram fem nye koronatiltak – blant annet å «stenge havner» fra mandag klokken 18. Upresis informasjon har fått enkelte til å undres om skip for en periode ikke får anløpe norske havner. Dette er feil. Godstransporten, som Norge er avhengig av, vil fortsette.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ansatte i havne-Norge kommer i tiden fremover til å ta inn containerskip og andre fartøy til sine kaier som de gjør det hver dag, året rundt. Hva som dog ikke lenger er aktuelt mens koronaviruset herjer, er å ta inn utenlandske passasjerer. 

På Samferdselsdepartementets nettsider står det mer detaljert informasjon:

«Samferdselsdepartementet følger koronautbruddet nøye og er i tett kontakt med helsemyndighetene. Etater og selskaper innen offentlig transport setter i gang tiltak basert på råd og beslutninger fra helsemyndighetene» skriver departementet på sine nettsider.

Ikke forbud mot skipsanløp

«Helsemyndighetene har besluttet at det ikke er ønskelig med innreise av passasjerer fra land med høy smitterisiko. Det vil bli iverksatt tiltak for å hindre dette. Det er imidlertid ikke innført flyforbud fra noen land eller forbud mot ankomst av skip eller annen trafikk. Det er passasjerer fra de aktuelle landene det blir satt inn tiltak mot».

«Skip og havner må forholde seg til retningslinjer fra helsemyndighetene ved mistanke om koronasmitte, og har plikt til å varsle helsemyndighetene umiddelbart ved utbrudd, eller mistanke om utbrudd, av koronavirus om bord på et fartøy.

Helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer, inkludert karantene av fartøy.

Gir oppdatert info

Både Kystverket og Sjøfartsdirektoratet har gått ut med informasjon knyttet til anløp av skip i Norge og bytte av mannskap. Kystverket vil legge ut informasjon på sine hjemmesider, dersom enkelte havner vil få redusert kapasitet på grunn av koronaviruset» opplyser Samferdselsdepartementet.

- Hvordan skal skip, havner og kommuner forholde seg ved mistanke om korona-smitte om bord? Og hvordan påvirkes Kystverkets arbeid og tjenester? spør Kystverket retorisk – og svaret får du her på Kystverkets nettsider.

Veitransport

Kjøre- og hviletidsbestemmelsen er midlertidig endret slik at det er mulig med større fleksibilitet for sjåfører og selskaper. Mer info om dispensasjonen, finner du på Statens vegvesens nettsider. 

Dessuten:

«Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra vedtaket om karantene etter reiser utenfor Norden. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten», slår Samferdselsdepartementet fast. 

Mer info?

«Korona og transport» - Regjeringen, 13. mars.

Powered by Labrador CMS