Samferdselsdepartementet setter nå inn flere tiltak for å bedre godsoperatørenes likviditet.

«Korona-medisin» som funker

NHO Logistikk og Transports (NHO LT) nærkontakt med myndighetene gir resultater. Samferdselsdepartementet setter nå inn flere tiltak for å bedre godsoperatørenes likviditet.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter innspill og flere møter med NHO LT innfører Regjeringen blant annet tiltak for å bedre situasjonen for gods på bane.

Disse tiltakene vil bidra til å opprettholde et grunnleggende tilbud for frakt av varer og gods på jernbane, i en periode hvor etterspørselen etter vare- og godstransporttjenester faller.

Fornøyd NHO LT-sjef

- Vi er svært fornøyd med den løpende dialogen vi har hatt med politisk ledelse i departementet, her har de lyttet til næringens behov og kommet oss i møte, sier adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport.

Departementet gjennomfører følgende tiltak:

Bane NOR utsetter innbetaling av kjørevegsavgift for godsselskapene, på lik linje med utsettelsen for persontogselskapene.

Bane NOR utsetter innbetaling av terminalavgifter for godsselskapene. Dette omfatter både terminalankomstavgift og terminalkostnader.

Bane NOR og Jernbanedirektoratet vurderer mulighetene for å raskt opprette et tilbud for fremføring av lengre godstog.

Jernbanedirektoratet forskuddsutbetaler 50 prosent av støtteordningen for overføring av gods til jernbane til godstogselskapene, forutsatt at dette ikke er i strid med retningslinjer for ordningen. Jernbanedirektoratet vurderer dette nærmere.

- Dette er gode tiltak for å sikre godstogselskapenes likviditet, fortsetter Kjensli.

Han mener det i tillegg kan bli behov for flere kostnadsreduserende tiltak, for at selskapene skal klare å opprettholde tilbudet.

- Vi vil følge situasjonen nøye framover og fortløpende vurdere virkningen av disse tiltakene og eventuelt behovet for ytterligere tiltak, understreker NHO LT-sjefen.

Powered by Labrador CMS