- Godstog systematisk nedprioritert

- De varslede jernbanetiltakene i NTP er på ingen måte gode nok, sier Schenkers Einar Spurkeland, som etterlyser umiddelbare tiltak.

Publisert Sist oppdatert

Kommunikasjonssjef Einar Spurkeland i DB Schenker er krystallklar: norske myndigheter har forsømt satsingen på godstog.

- Godstogene blir systematisk nedprioritert, sier han til Dagsavisen.

Han peker på en rekke forhold:
- Gardermobanen er ledig hver natt, etter Flytogets siste avgang. Likevel får ikke godstogene lov til å kjøre der.
- Veiutbygging har ført til at lastebiler nå kommer mye raskere fram enn godstog på enkelte strekninger. Derfor er godstog Oslo-sør Sverige blir permanent innstilt.
- Kapasiteten ved Alnabruterminalen, navet i gods-Norge, er for lengst sprengt, men en modernisering lar likevel vente på seg.
- Posten har flyttet til Lørenskog, Tollpost Globe skal flytte til Langhus og Schenker vurderer også en ny terminal 2 lenger unna jernbanen. Det vil føre til mer bruk av lastebil på bekostning av tog.
- Til tross for at "det regner og snør i Norge hvert år", er jernbanenettet ikke i stand til å takle dette. Stengte jernbanestrekninger er langt på vei et permanent problem.

Spurkeland etterlyser en jernbanepakke, og den må komme umiddelbart, og får støtte fra NHO.

- NHO håper samferdselsmyndighetene merker seg disse kraftige signalene fra en viktig og toneangivende aktør i transportnæringen, og at det nå tas de grep for gods på bane som mangler i NTP, sier Petter Haas Brubakk, næringspolitisk direktør i NHO.

Brubakk trekker særskilt frem godsterminalen på Alnabru som er selve navet for all godstransport på bane i Norge.

- NHO mener Alnabru må bygges i første fireårsperiode av NTP. Terminalen kan bryte sammen teknisk i 2019, derfor må det på plass en ny terminal innen den tid, sier Brubakk.