Slike 44-tonns trekkvogner fra franske Hyliko skal utstyres med brenselcelle-moduler fra Toyota.

Toyota bidrar med brenselsceller til ny europeisk lastebil

Det franske oppstartselskapet Hyliko planlegger å integrere Toyotas andre generasjons hydrogen brenselcellemoduler i lastebiler til deres nullutslipps-flåtetilbud.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette nyeste samarbeidet innenfor lastebilsektoren utvider Toyotas portefølje av partnerskap hvor man tilbyr sin brenselcelleteknologi for hydrogenløsninger på tvers av forskjellige sektorer inkludert tog, busser, generatorer og forskjellige marine applikasjoner.

Toyota Motor Europes (TME) brenselcelle-aktiviteter utvides til den kommersielle kjøretøysektoren, som et virkemiddel for å øke veksten av nullutslipps-mobilitet med hydrogen. Mer spesifikt ser Toyota et stort potensial innen lastebiler, som frakter 77% av alt gods på europeiske veier.

Mens den lave vekten på hydrogensystemene muliggjør større nyttelast, sikrer den relativt raske hydrogenpåfyllingen for god utnyttelsesgrad for tungtransporten.

Brenselcelle-moduler fra Toyota skal brukes i lastebiler fra franske Hyliko.

Hyliko vil tilby to modeller av sin brenselcelle lastebil: en 44-tonns trekkvogn og en 26-tonns lastebil med påbygg (tilgjengelig i 6x2 og 6x4 varianter). Disse lastebilene utstyres hver med to Toyota brenselcellemoduler. Som en del av leasingtilbudet for lastebilen, planlegger Hyliko å introdusere sin egen infrastruktur for grønn hydrogen, inkludert produksjon, lagring og distribusjon.

Toyota samarbeider med flere

Globalt arbeider Toyota allerede med flere lastebilpartnere for å integrere brenselcelleteknologi i tungtransporten. ZANZEFF “Shore to Store” prosjektet i USA som startet tilbake i 2019, beviste nylig at brenselcelle-elektriske lastebiler kan matche ytelsen til dieselkjøretøyer og tilby et nullutslippalternativ klart til kommersiell utnyttelse.

Partnerskapet med Hyliko markerer også et nytt steg mot TMEs visjon for hydrogen-verdikjeder i Europa, og stimulerer både tilbud og etterspørsel til å utvide seg mot bærekraftige forretningsmodeller.

Hyliko vil tilby to modeller av sin brenselcelle lastebil: en 44-tonns trekkvogn og en 26-tonns lastebil med påbygg (tilgjengelig i 6x2 og 6x4 varianter).

Siden hydrogen-energi er en nøkkelpilar i Europas energistrategi, prioriterer TME utvidelse av forskjellige typer brenselcelle-applikasjoner innen hydrogen verdikjeder for å støtte veksten.

Dette sier lederne om avtalen

- Vi er henrykt over å kunngjøre en avtale med Hyliko for levering av våre brenselcellemoduler. Hyliko er en dynamisk start-up med en bred visjon angående hydrogen, hvor de planlegger å tilby alle de viktigste elementene i en verdikjede: En brenselcelle lastebil, og leveranse av grønt hydrogen med et leasing- og vedlikeholdsprogram. Det å ha et helhetlig og langsiktig syn på vekst av verdikjeder for hydrogen er nødvendig for forretningsbærekraft og for å trygge investorene. Sammen med partnere som Hyliko vil vi fortsette å stimulere eco-klynger rundt om i Europa frem mot et hydrogensamfunn, som en av byggeklossene for å oppnå karbonnøytralitet innen 2040, sier Thiebault Paquet, Visepresident Toyota Motor Europe R&D2 og leder for Brencelcelle forretningsområdet i TME.

- Vi er veldig glade for å samarbeide med Toyota som vil utstyre våre første biler med sin hydrogenteknologi. Toyotas brenselcellemoduler er kjent for sin pålitelighet og ytelse, og er nøkkelkomponenter i utformingen og konstruksjonen av våre nye hydrogenlastebiler. Utover vårt ønske om å utvikle rene, effektive kjøretøy for godstransport på vei, fortsetter vi arbeidet med å rulle ut nøkkelkomponentene i tilbudet vårt, som inkluderer leasing og vedlikehold av hydrogenlastebiler, og levering av hydrogendrivstoff. Vi er ivrige etter å avduke vår nye brenselcellelastebil i nær fremtid for å bidra til å nå avkarboniseringsmålene for godstransport på vei, som er en viktig sektor i økonomien vår, sier Ovarith Troeung, administrerende direktør i Hyliko.

Om Hyliko

Hyliko tilbyr en integrert avkarboniseringsløsning for godstransport på vei.

For å møte logistikk- og veitransportsektorens nye utfordringer, tilbyr Hyliko en hydrogen-mobilitetsplattform med et negativt karbonavtrykk, som kombinerer leasing og vedlikehold av hydrogenlastebiler, levering av grønt hydrogenbrensel og styring av karbonkreditter.

Hyliko tilbyr også skreddersydd støtte og betaling for bruk av kjøretøy. En løsning tilpasset kundenes behov for en akselerert og storskala distribusjon.

Powered by Labrador CMS