Rema Distribusjon er blant de store logistikkaktørene som har satset på biogass på tanken. Nå stenges muligheten til å få støtte til slike kjøp i fremtiden.

Fjerner støtte til biogasskjøretøy og el-varebiler

Muligheten til å søke støtte for kjøp av el-varebil og biogasskjøretøy løper ut 31. mai i år.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Aldri før har det blitt solgt flere el-varebiler fra norske bilforhandlere. Salgstallene for april viser at annenhver varebil som selges, har elektrisk drivlinje. Nå varsler Enova at støtten til kjøp av slike biler avsluttes. Samtidig avsluttes også støtten til biogasskjøretøy.

– Salget av el-varebiler har virkelig skutt fart. Den høye markedsandelen bekrefter at elvarebilen har tatt en sterk posisjon i bilmarkedet. Bransjens egne tall viser at i andre halvår 2022 var prisene på elvarebiler i snitt lavere enn snittpris for fossile varebiler, og i tillegg er de billigere i drift. Dette viser at det ikke lenger er behov for støtte fra Enova. Nå er det naturlig at den videre utviklingen drives frem i det kommersielle markedet basert på konkurranse, hjulpet frem av det nye kravet fra 1. januar om nullutslipp for offentlige anskaffelser, sier Marie Tranaas Skjærvik, leder for landtransport i Enova.

Fra seks til 40 prosent markedsandel

Enova lanserte støtten til el-varebil som en del av Nullutslippsfondet i 2019. Nullutslippsfondet er en samling støttetilbud fra Enova som skal kutte utslipp i næringstransporten gjennom utrulling av ulike nullutslippsløsninger.

Da støtteprogrammet åpnet i august 2019, lå salget av el-varebiler på seks prosent av nybilsalget. Høsten 2020 skjøt salget fart, og målt i antall er det en økning på 87 prosent sammenlignet med første kvartal i 2022. Per i dag har Enova gitt støtte til 31.000 el-varebiler. Cirka halvparten av disse er registrert og ute på veiene allerede.

– Dette er svært gledelig og et synlig bevis på at bransjen velger nullutslipp, sier Skjærvik, og fortsetter:

– Enovas oppdrag har vært å bidra til at el-varebilen har fått fotfeste i markedet. Nå ser vi en høy markedsandel, en kraftig økning i antall bilmodeller og at gjennomsnittsprisen for el-varebiler ligger lavere en konvensjonelle varebiler. El-varebilen er med andre ord blitt et lønnsomt valg.

Muligheten til å søke støtte for kjøp av el-varebil og biogasskjøretøy utgår kl. 12.00 31. mai 2023. Du må altså søke før dette.

750 millioner inn i el-varebilmarkedet

Hele landet har nå tatt elektriske nyttekjøretøy i bruk. Totalt for årene 2019 – 2023 har Enova fordelt ca. 750 millioner kroner til el-varebiler i 287 kommuner.

– Samlet sett viser utviklingen i markedet for el-varebil at denne biltypen er godt introdusert og vil trolig fortsette å ha en positiv utvikling uten videre støtte fra Enova. Det er nå i snitt billigere å kjøpe mange av de elektriske modellene, sier Skjærvik.

Fjerner støtte til biogasskjøretøy

Samtidig som støtten til kjøp av el-varebil faller bort, varsler Enova at de vil gjøre det samme for biogasskjøretøy. Fra 1. juni i år støtter ikke Enova lenger kjøp av biogasskjøretøy. Enova vil nå prioritere områder hvor man kan forvente en større teknologiutvikling.

– Enova skal støtte de som går foran. Nå har vi støttet både biogassproduksjon, fyllestasjoner og biogasskjøretøy i en årrekke. Kjøretøyteknologien er moden og kjøretøyene er godt introdusert i markedet. De største barrierene for økt konkurransekraft for biogasskjøretøy finner vi i andre ledd av verdikjeden for biogass. Tiden er derfor inne for å avslutte støtten til kjøretøyene. Samtidig viderefører Enova støtten til innovative løsninger for biogassproduksjon, sier Skjærvik.

Les mer om hvorfor Enova trekker støtten til biogasskjøretøy.

Vil ha teknologiutvikling i landtransportsektoren

Enova har siden 2009 støttet ulike deler av biogassektoren med ca. en milliard kroner. Det har gitt en rekke produksjonsanlegg for biogass i Norge, 864 biogasskjøretøy samt 29 fyllestasjoner for biogass.

– Kjøretøyprodusentene skal ha ros for å ha oppskalert produksjonen så raskt. De gikk relativt raskt fra små serier til leveranser av mange biogasskjøretøy. Bilene har vist seg å fungere godt i daglig drift hos miljøbevisste lastebileiere, påpeker Skjærvik.

– Markedet bør bestemme

Nå ønsker statsforetaket å rette sine midler mot teknologier hvor man kan forvente en større teknologiutvikling.

– Skal vi lykkes med overgangen til nullutslipp for tungtransporten, må vi utvikle teknologier som kan gi mer og billigere produksjon av biogass. For å sikre best mulig ressursutnyttelse, mener Enova derfor at markedet bør bestemme hvor biogassen best kan brukes, uten at subsidier forstyrrer konkurransen, sier Skjærvik.

Strammere retningslinjer i EU

Også EU har varslet stopp for å gi støtte til biogasskjøretøy. I de nye miljøretningslinjene for tildeling av statsstøtte (CEEAG) legges det nå opp til å ta bort muligheten for å støtte biogasskjøretøy og biogassinfrastruktur. En slik endring i statsstøtteregelverket vil være avgjørende for Enovas mulighet til å støtte biogass.

Grunnen til at EU ikke ønsker subsidier til biogasskjøretøy i tiden fremover skal være at disse har et vesentlig lavere potensial til å bidra til å redusere klimagassutslipp sammenlignet med andre teknologier, og at en derfor kan risikere innlåsing i teknologi som ikke vil oppnå 2030- og 2050-målene.

– Det er likevel tydelig at etterspørselen etter biogass vil øke, primært inn mot sektorer hvor det ikke finnes andre alternative erstatninger for fossile energibærere. Det at både teknologi og etterspørsel etter biogass er til stede, gjør at dette markedet likevel kan utvikle seg. Dette er et godt utgangspunkt for å få en best mulig bruk av den knappe og verdifulle ressursen som biogass er, sier Skjærvik, som understreker at Enova fortsatt støtter teknologiutvikling i produksjon av biogass.

Muligheten til å søke støtte for kjøp av elvarebil og biogasskjøretøy utgår som nevnt kl. 12.00 31. mai 2023. Du må altså søke før dette.

Powered by Labrador CMS