- Tall som presenteres må være korrekte og settes inn i en helhet som gir mening, sier Øyvind Solberg Thorsen.

OFV: - Tull med tall fra Enova

– Enova bruker tall som ikke gir et korrekt virkelighetsbilde, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen. Han mener støtteordningen for el-varebiler bør opprettholdes.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Enova varsler i dag at de har besluttet å avvikle tilskuddsordningen – eller støtteordningen – for kjøp av elektriske varebiler.

Begrunnelsen er at markedsandelen for el-varebiler har nådd 40 prosent.

– Enova bruker tall som ikke gir et korrekt virkelighetsbilde, skriver direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV en melding i ettermiddag.

Han mener ordningen bør opprettholdes.

- Det er for tidlig å fjerne denne støtteordningen nå, dersom vi virkelig ønsker å nå de grønne målene som er satt – også for varebiler.

- Tall som presenteres må være korrekte og settes inn i en helhet som gir mening, sier Solberg Thorsen.

- Mange har ikke fått utbetalt støtte

Han viser til at Enova i dagens pressemelding sier at de har gitt støtte til 31.000 el-varebiler, mens de på sin egen hjemmeside oppgir de at de har gitt støtte til 44.694 el-varebiler.

- Mange har ikke fått utbetalt støtte, slår OFV-direktøren fast.

Offisiell statistikk fra OFV viser at det i perioden fra 1. august 2019 og frem til og med 2. mai 2023 er registrert 18.548 elektriske varebiler i Norge.

- Dette betyr at det er om lag 26.000 elektriske varebiler som har fått tilsagn om støtte, men som ikke er registrert, og dermed ikke har fått utbetalt støtte, sier Solberg Thorsen,

- Det usikkert om disse vil miste sitt tilsagn om støtte når ordningen nå avvikles.

Dieselandel på 60 prosent

I 2022 endte markedsandelen av førstegangsregistrerte nye elektriske varebiler på 24,2 prosent. Så langt i 2023 er andelen el-varebiler 36,8 prosent.

- Dieselandelen for varebiler utgjør nesten 60 prosent, så det er fortsatt et langt stykke å gå før alle nye varebiler er elektriske, sier Solberg Thorsen.

- Lite tillitsvekkende

OFV-direktøren mener Enovas tallfremstilling er lite tillitsvekkende, og fremstår som tull med tall.

Dette fordi det er en markant forskjell i tilsagn, og faktiske utbetalinger når kjøretøyene er registret.

- OFVs tall tilsier at dette ikke er en slik suksesshistorie som Enova fremstiller det, sier Solberg Thorsen.

- Her må det ryddes i tallene, slik at vi tydelig kan få se hvor vellykket Enovas bidrag reelt sett har vært.

- Hva ønsker regjeringen?

OFV kan vanskelig se for seg at regjeringen kan være fornøyd med resultatene av ordningen så langt, og i hvert fall ikke at den avvikles.

Solberg Thorsen minner om at det skal kuttes 55 prosent CO2 fra transportsektoren frem mot 2030. Det er enorm oppgave, hvor vare- og lastebiler utgjør en sentral del.

Målet er at i 2025 skal alle lette varebiler være nullutslippsbiler, og store varebiler og lastebiler skal være utslippsfrie innen 2030.

OFVs tall viser at det er 508.028 varebiler i den totale bilbestanden. Av disse er 24.098 elektriske. Det betyr at en andel på bare 4,7 prosent er elektrisk.

- Dersom regjeringen mener alvor med dette må det bety at de ser for seg å lansere andre virkemidler, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Powered by Labrador CMS