Alle kan «flytte» skip

Sikkerhetshull gjør det enkelt å flytte skip fra Oslofjorden til Middelhavet og samtidig laste det om i systemet som brukes til å holde oversikt over internasjonal skipstrafikk.

Publisert Sist oppdatert

AIS står for Automatic Identification System, og er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å bedre sikkerheten til sjøs. AIS er et viktig hjelpemiddel både for navigatørene på fartøy og for de maritime trafikksentralene som overvåker og regulerer trafikken.

Informasjonen fra systemet er fritt tilgjengelig på nettsider som Marine Traffic.

Men nå har eksperter funnet store sikkerhetsproblemer med systemet. Man kan angivelig med radioutstyr til rundt 1200 kroner modifisere data som posisjon, kurs, last, flaggland, hastighet og identifikasjonsnummer på fartøy i systemet. Man kan også skape falske skip, for eksempel et iransk skip utenfor USAs kyst med radioaktiv last.

Farlige situasjoner

Det skal også være mulig å manipulere posisjon til fyr og bøyer, og dermed skape farlige situasjoner.

- Gitt viktigheten av AIS har vi gjennomført en omfattende sikkerhetsevaluering av AIS, fra et programvare, maskinvare og radiofrekvensperspektiv, skriver Marco Balduzzi i selskapet Trend Micro, som har utført testen, i en blogg.

Nederst kan du se en video av hvordan man kan lure systemet.

Det er også mulig å stanse et skips AIS-utstyr fra å stanse signaler til eller fra nærliggende fartøy. Pirater kan for eksempel stanse AIS-signalet for et bestemt skip før et forestående angrep.

Fire svakheter

Trend Micro påpeker fire spesifikke svakheter i systemet.

- Det finnes ingen geografisk validering, som innebærer at et fartøy teoretisk kan sende ut et signal om at det befinner seg i Middelhavet, når det er i Oslofjorden.

- Det er ingen kontroll på tidsangivelsene, noe som gjør at et signal kan kopieres og brukes når det måtte passe.

- Det finnes ingen brukerautorisasjon, noe som medfører at et skips identitet kan overtas av andre fartøyer.

- Alle AIS-beskjeder er ukrypterte og uten avsender, noe som gjør det enkelt å snappe dem opp og forandre dem.

400.000 fartøyer

I dag er det rundt 400.000 fartøyer som ruker AIS.  For nyttetrafikk som fiskeskøyter og tankere på over 300 bruttotonn, samt alle passasjerskip, er det påbudt med AIS. Mange fritidsbåter investerer også i systemet, og kan dermed få advarsel om man er på kollisjonskurs med Kielfergen i et tåkefylt Skagerak.

Se Trend Micros videoomtale av sikkerhetshullene nederst. Du kan også lese en grundigere beskrivelse fra Trend Micro her: