Nå kan man kjøre «vanlige» vogntog med opp til 24 meters lengde og 60 tonn totalvekt på modulvogntogveinettet i Norge. Bilde av modulvogntog på en del av dette veinettet, på E6 i Råde (Østfold).
Nå kan man kjøre «vanlige» vogntog med opp til 24 meters lengde og 60 tonn totalvekt på modulvogntogveinettet i Norge. Bilde av modulvogntog på en del av dette veinettet, på E6 i Råde (Østfold).

Nye regler for vogntogvekt og -lengde i Norge

Fra og med 15. januar 2020, er det lov å kjøre vogntog med inntil 60 tonn med 24 meters lengde på modulvogntog-veinettet i Norge.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det var NLF-nettstedet Lastebil.no som omtalte dette først.

En endring i «Forskrift om bruk av kjøretøy», som gjelder fra og med 15. januar 2020, gjør at mange transportører nå kan veksle mellom å kjøre med vogntog på normalvogntog-veinettet og modulvogntog-veinettet med større vekt og lengde ved å ha justerbar lengde på hengerdraget.

Til nå har maksgrensene for vogntog i Norge vært 19,5 meter og 50 tonn (tømmervogntog har hatt 24 meter og 60 tonn, og modulvogntog 25,25 meter og 60 tonn).

Fra nå gjelder det at vogntog generelt kan veie inntil 60 tonn og ha 24 meters lengde under forutsetningene listet opp under. Se vekt- og lengdetabell nederst.

Slik er ny §5-5 nr. 7 a-h i Forskrift om bruk av kjøretøy:

7. Særlige bestemmelser om vogntog med lengde 24,00 m på veger som er tillatt for modulvogntog

a. På veger som er tillatt for modulvogntog i veglister gitt med hjemmel i § 5-3 nr. 2 bokstav a, tillates også vogntog bestående av lastebil N2 og N3 med slepvogn O3 og O4 med lengde inntil 24,00 m.

b. Slepvogn med totalvekt over 30 tonn skal ha godkjent stabiliseringskontroll. Hvis ikke er største tillatte høyde 4,00 m.

c. Vogntoget skal fra plassering på linje kunne kjøres 360° mellom to konsentriske sirkler med radius 12,50 og 2,00 meter.

d. Gods kan stikke ut maksimal 2,50 m bak slepvognens bakerste punkt.

e. Vogntoget skal ha minst 7 aksler.

f. Største tillatte totalvekt er 60 tonn. For totalvekt 60 tonn, skal avstanden mellom vogntogets første og siste aksel være minst 19,00 meter. På veg med tillatt totalvekt 60 tonn er tillatt totalvekt ved kortere avstand enn 19,00 meter gitt i denne paragraf nr. 3 bokstav a.

g. For slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i vogntog med tillatt totalvekt inntil 60 tonn, er største tillatte totalvekt 36 tonn, dersom slepvognen har avstand fra første til siste aksel minst 8,01 m. For slepvogn med avstand fra første til siste aksel mindre enn 8,01 meter, tillates slik totalvekt som angitt i nr. 3 bokstav b.

h. Der største tillatte totalvekt i vegliste for modulvogntog er begrenset til 50 tonn, gjelder begrensningen tilsvarende for vogntog med lengde inntil 24,00 m.

Tabellen over viser hva som gjelder for vogntog med tillatt totalvekt over 50 tonn på modulvogntog-veinettet i Norge.
Tabellen over viser hva som gjelder for vogntog med tillatt totalvekt over 50 tonn på modulvogntog-veinettet i Norge.
Powered by Labrador CMS