Tangvik blir en del av Veøy

Veøy styrker sin tilstedeværelse i Trøndelag ved å overta Orkanger-bedrift.

Tangvik AS har hatt sterk vekst de siste årene, og selskapet har følt behov for tilknytning til en større organisasjon for både å konsolidere og utvikle bedriften videre. Daglig leder og eier Roald Tangvik sier bedriften i en periode har vært på søken etter en strategisk partner.

Nå er det klart at Veøy AS overtar 100 prosent av aksjene i Tangvik AS fra og med 23. oktober.

Selskapet skal fortsatt drives fra samme sted på Orkanger, og Roald Tangvik skal fortsette som daglig leder. Veøy AS vil forholdsmessig bli representert i styret i selskapet og det vil umiddelbart bli økt driftsmessig samarbeid mellom partene.

Arne Langseth i Veøy har over tid hatt dialog med styreleder Cato Olsen i Tangvik AS om mulig samarbeid, og føler med dette at Trøndelag blir satt skikkelig på kartet i Veøy-sammenheng. Langseth sier videre at det er naturlig at Veøy sin allerede etablerte avdeling i Trondheim vil bli koblet nært sammen med Tangvik, og at man ser at det åpner seg store driftsmessige muligheter gjennom denne overtakelsen.

- Dette gir oss direkte tilgang til et godt etablert nettverk, samt synergier videre på allerede etablerte trafikker til/fra Møre, Østlandet og lokalt i Trøndelag, sier Langseth.