Daglig leder Arne Langseth i Veøy AS leder et selskap i stadig vekst.
Daglig leder Arne Langseth i Veøy AS leder et selskap i stadig vekst.

Veøy AS overtar Øverland Transport og Renovasjon

Helge Lykkeslett som er daglig leder i Øverland-konsernet og Øverland Transport og Renovasjon AS, vil formelt avslutte sitt arbeidsforhold i ØTR i forbindelse med fusjonen.

Publisert

Veøy AS overtar 100% av aksjene i Øverland Transport og Renovasjon AS (ØTR) fra 1. desember, og selskapet vil fra årsskiftet bli fusjonert inn i Veøy AS. Dette kunngjorde Veøy på sin Facebook-side fredag.

I 2019 kjøpte Veøy AS 60% av aksjene i ØTR. De resterende 40% er eid av Bjarne Øverland Invest AS. Fra 1. desember forandres dette altså til at ØTR blir heleid av Veøy AS.

Dermed vil Veøy, Gjendem Transport (fusjonert inn i Veøy AS 1. desember 2018) og ØTR være en del av Veøy AS, selv om navnene videreføres markedsmessig.

Ny stor samlokalisering i Molde

De tre avdelingene i Molde blir til sammen en av Veøys største avdelinger, med ca. 90 millioner i omsetning, 50 biler og 60 ansatte.

Olav Erik Witzøe er ansatt som leder for den sammenslåtte avdelingen, og tiltrer stillingen i september.

- Olav Erik har gjennom mange år vært ansatt i ledende stillinger, og vi ønsker han velkommen til Veøy. Hovedfokuset de neste månedene blir å bygge en felles kultur for Veøy, Gjendem og ØTR, samordne rutiner, implementere alle avdelinger på samme dataplattform, og ikke minst gjennomføre samlokalisering når nytt bygg står ferdig neste sommer, skriver Veøy AS på Facebook.

Ny terminal planlegges i Molde.
Ny terminal planlegges i Molde.

Satsingen i Molde regionen krever nemlig større arealer, og samlokalisering av alle aktiviteter i ny terminal, carport og kontorer i Årøsetervegen blir en realitet i nær fremtid. I tillegg skal bygget inneholde en utleiedel, bestående av kontor og lager. Aktivitet på «lokasjon Gjendem» vil bli betydelig redusert når det nye anlegget står klart, men vil fortsatt være i bruk til verkstedtjenester og annet, opplyses det fra Veøy.

Daglig leder i ØTR gir seg

Helge Lykkeslett, som er daglig leder i Øverland konsernet og ØTR, vil formelt sett avslutte sitt arbeidsforhold i ØTR i forbindelse med fusjonen. Han vil likevel bistå Veøy med byggeprosjektet, inntil dette står ferdig sommeren 2021.

- Ved gjennomføring av disse endringene vil Veøy få et mye bedre grunnlag for å kunne satse sterkere i Romsdalsregionen, og sammen med Veøy Møre bli en betydelig aktør som kan tilby kunder i Midt Norge gode transporttjenester. Vi har god tro på at dette skal bidra til vår videre positive utvikling i området, skriver daglig leder Arne Langseth i Veøy AS på Facebook.