Daglig leder Jørn Askvik fra Shortsea Promotion Centre (t.v.) og administrerende direktør Tor Arne Borge fra Kystrederiene inviterte til «tenketank» for å utforske mulighetene for mer konkurransedyktig sjøtransport mellom Norge og resten av Europa.
Daglig leder Jørn Askvik fra Shortsea Promotion Centre (t.v.) og administrerende direktør Tor Arne Borge fra Kystrederiene inviterte til «tenketank» for å utforske mulighetene for mer konkurransedyktig sjøtransport mellom Norge og resten av Europa.

På tide at konkurrenter også samarbeider

BERGEN: Mye kan tyde på at lastebilnæringen og speditørene må bistå, for å få mer gods til gå fra veitransport og over til nærskipsfart.

Publisert

Kystrederiene og Shortsea Promotion Centre inviterte i mars transportbrukere og sjøveiens aktører til en «tenketank» i Bergen, for å utforske mulighetene for mer konkurransedyktig stykkgodstransport i nære farvann på kysten og til og fra Europa. 70 personer fra hele landet deltok.

Delte med seg

– Jeg gleder meg over at vi fikk samlet så mange dyktige mennesker fra hele bransjen, for å diskutere felles muligheter. Det at så mange aktører er villige til å dele med sin innsikt og sine vurderinger knyttet til hvordan vi griper felles muligheter og styrker fortrinnene til sjøtransport, er et kraftig signal om endringsvilje. Jeg har fått flere henvendelser fra deltagere, om at vi må videreføre og konkretisere erfaringene fra denne konferansen. Vi diskuterer allerede en oppfølging av dette for å ta neste steg, sier Jørn Askvik, daglig leder i Shortsea Promotion Centre. Han fortsetter:

– Basert på innspill fra konferansen har vi allerede skissene til et par prosjekter, som kan settes i gang i tiden fremover. Utgangspunktet for disse prosjektet er behovet til vareeierne og hvordan utvikle den maritime kjeden for å lykkes med mer gods fra vei til sjø.

– Engasjementet under konferansen overrasket meg positivt, og det er spesielt to ting jeg vil ta med meg videre. Forslaget om å invitere representanter fra lastebilnæringen og flere speditører til neste samling. De er begge viktige deler av en hel verdikjede. Oppsummert – to flotte dager med mye åpenhet mellom aktørene, avslutter Askvik.

Fra konkurrent til medspiller

Som noen foredragsholdere og deltakere minnet om under seminaret i Bergen, er semitraileren nærskipsfartens største konkurrent. Men – den er også en samarbeidspartner. Kanskje burde samarbeidet styrkes ytterligere for å få mer gods til å gå sjøveien?

I Europa er det mangel på lastebilsjåfører, noe som kan gi mulighet for å få lastebilnæringen med på godsoverføringen. I stedet for at semitrailere og deres sjåfører, brukes på den lange distansen fra ulike destinasjoner på Kontinentet, kan sjåførene brukes på transport mellom havn til terminal eller vareeier.

Det vil være nok arbeid for de seriøse transportaktørene – og alle ledd tjener penger. Hvilket burde være intermodal eller multimodal transport på sitt beste.

Viktig gruppe

Speditørene er de som bestemmer hvilken transportform og rute gods skal ta, for å nå mottaker. Som Tellus Logistics påpekte under seminaret i Bergen, er det ofte at vareeiere ikke engang vet at sjøtransport har vært involvert, når de mottar containeren. Å få speditørene med på laget for bidra til et grønt skifte, kan være kritisk nødvendig. Slik at mest mulig av det gods som kan gå sjøveien, faktisk går sjøveien. At multimodal transport vinner over langdistansetransport på vei med semitrailer.

Powered by Labrador CMS