Harald Solberg , administrerende direktør i Rederiforbundet.

Norges Rederiforbund advarer

Regjeringens skipsfartspolitiske linjeskift kan være i strid med Norges internasjonale forpliktelser, mener Norges Rederiforbund.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norges Rederiforbund sendte 30. august inn høringssvar som klart advarer mot å innføre forslaget om norsk lønn for utenlandske sjøfolk på skip i norske farvann.

Sterk advarsel

- Norske sjøfolk er viktig for den norske maritime klyngen, og Rederiforbundet støtter derfor tiltak som sikrer gode og konkurransedyktige betingelser. Men lovforslaget fra regjeringen vil verken føre til flere norske sjøfolk eller styrking av rederienes konkurransesituasjon. Vi mener at forslaget også er klart i strid med EØS-avtalen og andre folkerettslige forpliktelser. Forslaget lar seg heller ikke kontrollere og håndheve på en effektiv og rettferdig måte ,og bør derfor legges i skuffen, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Rederiforbundet og de norske sjømannsorganisasjonene har lenge samarbeidet for å gjøre norske sjøfolk mest mulig konkurransedyktige. Det viktigste virkemiddelet er tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I lovforslaget er det ikke gitt noen forsikringer om at denne ordningen styrkes og videreføres, påpeker Rederiforbundet.

- Regjeringen hevder i lovforslaget at det er mange sjøfolk på utenlandske skip i norske farvann og på norsk sokkel, som ikke har rettferdige og anstendige lønnsvilkår. Dette er et premiss Rederiforbundet er uenig i. Utenlandske sjøfolk er i dag omfattet av tariffavtaler med norske og utenlandske fagforeninger, hvor lønn og arbeidsbetingelser er basert på kostnadsnivået i det landet sjøfolkene er bosatt, slår Harald Solberg fast.

Koordinater bestemmer?

- Skip seiler fra land til land. Det kan ikke være slik at lønnen til de ansatte om bord, skal variere alt etter hvor skipet befinner seg på reisen. Derfor tar det internasjonale systemet og tariffavtalene utgangspunkt i lønns- og kostnadsnivået i landet sjøfolkene kommer fra, sier Solberg og legger til;

- Det er påfallende at det i lovforslaget ikke gis noen nærmere begrunnelse for at det er urettferdig at inngåtte tariffavtaler, skal legges til grunn i de begrensede periodene, som skipene seiler i norske farvann og på norsk sokkel. Vi kjenner ikke til noe annet område, hvor myndighetene overstyrer lønnsdannelsen på en slik måte.

Rederiforbundet mener også at det er uholdbart, at regjeringen har sendt et forslag på høring, som på ingen måte sikrer en effektiv mulighet for kontroll og etterlevelsem for å sikre like konkurranseforhold mellom norske og utenlandske rederier.

Sjekke først?

- Regjeringen skriver i høringsutkastet at det er «uklart», hvorvidt forslaget er i tråd med Norges EØS-forpliktelser. Med dét utgangspunktet ville det naturlige være å søke klarhet gjennom en forutgående dialog med ESA. Rederiforbundet mener det er uheldig at denne uklarheten ikke er ryddet av veien, og legger til grunn at dette gjøres før et eventuelt lovforslag fremmes for Stortinget, påpeker Rederiforbundet.

- Etter vårt syn er det helt andre virkemidler enn lovfesting av norsk lønn for utenlandske sjøfolk, som må til for å lykkes med å rekruttere og sysselsette norske sjøfolk. Vi savner en drøftelse av hvilke konsekvenser den foreslåtte loven vil kunne ha for sysselsetting av norske sjøfolk, norsk skipsfart og Norges internasjonale arbeid fremover, sier Solberg.

Les høringssvaret her

Powered by Labrador CMS