Hele 60 prosent svarer at de har liten eller svært liten tillit til at vogntogene på Norske vinterveier er godt nok utrustet (Foto: Eirik Aspaas, NAF)
Hele 60 prosent svarer at de har liten eller svært liten tillit til at vogntogene på Norske vinterveier er godt nok utrustet (Foto: Eirik Aspaas, NAF)

Lav tillit til tungtransporten

Tilliten til at vogntogene som kjører på norske veier om vinteren er godt nok utstyrt, er lav.

Publisert

Hvor stor tillit har du til at vogntog som kjører på norske vinterveier er godt nok utstyrt for norske vinterforhold?

Svært liten tillit19%
Liten tillit41%
Verken god eller dårlig tillit23%
Tillit14%
Svært stor tillit2%
Vet ikke1%

<i>Undersøkelse utført av Norstat på vegne av NAF, september 2021.</i>

Over flere år har NAF vært en pådriver for at vogntog på norske veier skal være utrustet for kjøreforholdene. Strengere krav til vogntogenes dekk og flere kontroller fra Statens vegvesen har kommet på plass. Men fortsatt er folk utrygge på vogntogene de møter, viser en undersøkelse Norstat har gjort på vegne av NAF.

- Flere kontroller for å få verstingene av veien er viktig for folks sikkerhet, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

- Selv om kravene til vogntog nå er strengere, er tilliten ute blant folk lav. Det er viktig at alle vogntog som kjører i Norge om vinteren er skikket til oppgaven, med riktige dekk og utstyr. Og så må det være nok kontroller på grensene, sier Ryste.

En tilsvarende undersøkelse i 2019 viste at kun 9 prosent stolte på at vogntogene taklet norske vinterforhold. Andelen har økt til 16 prosent i årets undersøkelse, og en lavere andel svarer at de ikke vet.

Foran årets vintersesong har NAF en klar oppfordring om at det skal gjennomføres nok kontroller og at sanksjonene blir strenge for de som bryter regelverket.

Powered by Labrador CMS