Sjåfør Monica Egeland hos SR-Group er opptatt av at oppmerksomheten må være på vegen når hun kjører.

Tjener på god sikkerhetskultur

– Vi har ikke hatt en utforkjøring siden 2005 og har gjort bedriften konkurransedyktig med å fokusere på skader, kjøreadferd og drivstofforbruk.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det sier sikkerhetsrådgiver Ove Erik Vika i SR-Group som har vært en pådriver for god sikkerhetskultur i mange år. Han har god bruk for tidligere erfaring som sjåfør og arbeid med farlig gods.

– I denne bransjen dreier alt seg om kroner og øre. Mange tar seg ikke råd til å jobbe med sikkerhetskultur, men vi har vist at dette lønner seg. Men det tok flere år før ledelsen innså dette, sier Vika.

Konstant fokus

SR-Group har til enhver tid rundt 100 semitrailere underveis rundt om i landet, og 90 prosent av kundene er i oljebransjen.

I tillegg til god opplæring av egne og innleide sjåfører, har de gode avtaler med befraktere og oppdragsgivere. Sikkerhet går foran alt i SR Group, og hvor ingen skal kjøre over evne for å rekke ei ferge eller kjøre når en er sliten.

Transportselskapet har også konstant fokus på holdningsendring, utrustning på bilen og opplæring av sjåfører.

Stort mobilbruk

Da SR-Group for et par år siden avdekket at mobilbruk bidro til hendelser, tok de grep.

– Her må det jobbes med holdninger. Shell og Schlumberger har totalforbud mot mobiltelefon når vi kjører for dem. Vi har ikke innført dette for alle vi kjører for, men jobber med å endre holdninger, sier Vika.

Reduserer kostnadene

– Sikker kjøring kan også redusere drivstoffbruken og kostnadene i forbindelse med materielle skader ved ulykker. Som SR Group viser, er ledere og ansattes engasjement for trafikksikkerhet viktig. Da er det lettere å følge opp bruk av mobiltelefon, fart, kjørestil og beltebruk. I tillegg er det viktig med arbeidsrelaterte faktorer ved organisering av transporten. Her er bedrifter som frakter farlig gods spesielt flinke med ruteplaner som viser at sikkerheten går foran alt. Når slike ting er på plass har bedriften et godt system for sikkerhetsledelse. Det sier Marianne Stølan Rostoft som har ledet BEST-programmet i Statens vegvesen.

Statens vegvesen ønsker å jobbe mer med bransjen for å etablere lignende system for sikkerhetsstyring.

– Undersøkelser har vist at godstransport på veg øker, og selv om trafikkulykker i samfunnet generelt viser en nedgang, er ulykker med tungtransport fortsatt mange, sier Rostoft.

Powered by Labrador CMS