Risavika rett syd for Stavanger er et viktig nasjonalt knutepunkt.
Risavika rett syd for Stavanger er et viktig nasjonalt knutepunkt.

Miljø gjennomsyrer hele virksomheten

I Stavanger er det en kraftig økning i aktører som ønsker å bidra til bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. I havnens strategiplan for 2021-2024 er miljømålene gjort mer synlig.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Åsta Vaaland Veen, teknisk sjef i Stavangerregionen Havn, forteller at det nylig ble vedtatt at over 30 prosent av all investering i havna skal gå til miljørettet tiltak.

- Stavanger Havn deltar i prosjektet Elnett2, som har som hovedmål å elektrifisere transportsektoren uten at sikringen går. I havna har vi så langt etablert 100 kW solcelleanlegg, 500 kWh batteribank, 12x22 kW elbil ladere og styringssystem som en del av prosjektet. Dessuten ladeinfrastruktur på land for landbasert kjøretøy. Vi har for tiden hurtigladeanlegg for hurtigbåter under bygging i Stavanger, og vi er i forprosjekt for nye landstrømsanlegg i Risavika og Mekjarvik, forteller Åsta Vaaland Veen, til Moderne Transport.

Mange partnere

Elnett21 vil demonstrere fremtidens robuste løsninger for utslippsfri, elektrisk transport – og bidra til at det blir nok strøm til å møte fremtidens behov i Stavangerregionen. Elnett21 består av sentrale aktører, som vil optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet. Andre hovedpartnerne enn Stavangerregionen Havn, er Avinor, Forus Næringspark, Lnett – nettselskapet i Lyse-konsernet, samt Lyse Energi AS (Smartly). Kjøpesenteret Tvedtsenteret, Møller Bil, kontorbygget 2020 Park, advokatselskapet Simonsen Vogt Wiig og busselskapet Kolumbus er også partnere i Elnett21.

Spennende ankomster

- Verdens første container truck kommer til WestPort i Risavika i etter sommeren, I tillegg kommer Bring sin første el-lastebil, som Stavanger Havn bidrar med å tilrettelegge for. Vi får vår første helelektriske havnebåt i vår. Samtidig jobbes det med takflatestrategi for å best mulig utnytte eksisterende takflater til solcellanlegg og/eller grønne tak, forklarer teknisk sjef videre.

Syv bærekraftmål

Stavanger Havn har en egen miljøplan hvor sju bærekraftsmål er valgt ut, med konkrete tiltak i egen drift – og som tilrettelegger for andre virksomheter:

  • Ren energi på land og ved kai.
  • bærekraftig investeringsvilje.
  • Bærekraftig utvikling der sjø møter land.
  • Miljøkrav til all havnerelatert virksomhet.
  • Redusere klimagassutslipp i egen virksomhet med 80 prosent innen 2030.
  • Bidra til redusert avfall og utslipp til sjø.
  • Påvirke og lytte til kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å nå egne og eierkommunenes miljømål.

Hele spekteret

- Hvilke konkrete tiltak er det her snakk om i egen virksomhet?

- Alt fra å fjerne søppel fra sjøbunn og elektrifisering av egne kjøretøy og båter, til energioppfølging og miljøkrav i forespørsler, svarer Åsta Vaaland Veen.

- Andre virksomheter er leietakere på land og fartøy/rederier. På land er det alt fra danseskole til store logistikkaktører. På sjøen – fartøy og rederier i alle størrelser. Viktige tiltak akkurat nå er tilrettelegging for elektrifisering både på sjø- og landsiden.

Powered by Labrador CMS