KLIMAMINISTER VIDAR HELGESEN:

Klima og miljøminister Vidar Helgesen håper at satsing på miljøvennlig drivstoff i Norge, kan gi Norge en konkurransefordel om vi er tidlig ute med teknologien.

- Tungtransporten utfordrende – men også en mulighet

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener Norge bør ligge i forkant når det gjelder utvikling av miljøvennlig drivstoff til tungtransporten, og at dette kan gi norsk næringsliv konkurransefordeler.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Miljø var naturligvis et viktig tema da Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) holdt frokostmøte tirsdag. Vidar Helgesen (H) hadde tatt seg et par timer fri fra å forsvare ulven, og holdt et innlegg om klimastrategi for transportsektoren.

Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene med 40 prosent sammenlignet med 1990 innen 2030. Ved å knytte seg til EUs klimarammeverk, vil dette også bidra til utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor, som blant annet omfatter utslipp fra transport.

Tar kuttet hjemme

- Vi skal ta det meste av kuttet her hjemme. Det blir tøft og krever en tøff politikk, sier Helgesen.

Han tror imidlertid at kuttene innen persontransport vil løse seg relativt enkelt med den teknologiutviklingen vi ser i dag, og at Norge ligger i forkant her med tanke på at vi har verdens høyeste andel av fossilfrie biler.

- Klima blir avgjort i skjæringspunktet mellom transport og teknologi, sier Helgesen, før han advarer:

- Tungtransporten blir en større utfordring.

Asko samarbeider med Scania og vi i løpet av 2017 ha satt fire hydrogenlastebiler i drift i Midt-Norge.

- Hydrogen gir muligheter

- Hydrogen er en mulighet, og Asko har bestilt fire hydrogenbiler, og skal lage sin egen hydrogen, påpeker klimaministeren, og mener det her ligger en unik mulighet for norsk næringsliv.

- Her er det potensial for Norge til å utvikle hydrogenproduksjon. Vi skal også satse på hydrogenferger, og her ligger det en mulighet for norsk verftsindustri. Jeg har veldig tro på forskning og utvikling, også fordi vi må ha konkurransekraft i norsk næringsliv, mener Helgesen.

Han får støtte fra Sveinung Rotevatn fra regjeringens støtteparti Venstre i debatten på frokostmøtet på Det Norske Teateret i Oslo.

- Tungtransporten blir utfordrende, og da må vi satse på biodrivstoff og hydrogen, sier Venstre-politikeren.

CO2-fond

Helgesen mener også at et CO2-fond passe tungtransporten godt, og antyder at det er noe som vil komme på plass relativt snart.

Fondet virker ved at næringsaktørene betaler inn til et fond i stedet for å betale CO2-avgift, og påtar seg forpliktelser til reduksjon av klimagassutslipp. Inntektene fra fondet brukes til å dekke medlemmenes merkostnader ved investering i fornybar fremdriftsteknologi, og til delvis dekning av investering i lade- og fylleinfrastruktur.

Powered by Labrador CMS