Her på Vippetangen ønsker Oslo Havn å samlokalisere både Color Lines og DFDS' Oslo-ferger.

Mener Vippetangen-løsning gir god trafikkflyt – så lenge disse tre grepene tas

Oslo Havn har gjennomført et grundig arbeid for å sikre trafikksituasjonen ved samlokalisering av utenlandsfergene på Vippetangen.

Publisert

Oslo kommune og Oslo Havn ønsker å bygge en felles fergeterminal for både DFDS’ København-ferge og Color Lines Kiel-ferge på Vippetangen. Dermed frigjøres arealene Color Line i dag bruker på Filipstad til svært lukrativ byutvikling.

Color Line er svært kritisk til løsningen, både fordi de mener det ikke bli plass til å håndtere trailergodset som går til og fra Kiel, men også fordi de mener trafikksituasjonen i sentrum vil bli kaotisk når to ferger kommer inn til byen omtrent samtidig.

– Vippetangen kan tilpasses

Oslo Havn mener trafikksituasjonen er noe å bekymre seg for.

Dag Espen Rydland, plan- og utbyggingsdirektør i Oslo Havn forsikrer at trafikkavviklingen fra fergeterminalen på Vippetangen vil bli god.

– Vi er opptatt av at det blir tegnet et riktig bilde av hvordan trafikksituasjonen på Vippetangen faktisk vil bli. Derfor er vi glade for at trafikkanalysen til COWI fastslår at Vippetangen kan tilpasses å håndtere trafikken fra to ferger og ikke bare en, sier plan- og utbyggingsdirektør i Oslo Havn, Espen Dag Rydland i en artikkel på havnas egen nettside.

På vegne av Oslo Havn utarbeidet rådgivningsselskapet COWI en trafikkanalyse som tar for seg nettopp trafikale konsekvenser dersom DFDS og Color Line samles på Vippetangen. Trafikkanalysen ble publisert i mars 2023.

– Vi har gjennomført en grundig analyse og simulering av trafikksituasjonen med to ferger som ankommer Vippetangen med 30 minutters mellomrom. Vi har gjennomført en stor trafikktelleaksjon og for første gang fått et reelt tallgrunnlag på bordet, sier Halvor Grønlund i COWI. Han er oppdragsleder for rapporten.

– Simuleringene finner ikke at rampetrafikken på E18 blir mer forsinket av fergetrafikken enn de ellers gjør i dag. Dette er viktige funn. Det har vært avgjørende for Statens vegvesen at rampetrafikken ikke forhindres, sier han.

Tre tiltak

COWI peker på tre enkle løsninger som kan bedre trafikkavviklingen på Vippetangen:

  • Forskyve ankomstidspunkt for fergene for å fordele belastningen.
  • Effektivisere utkjøringen fra kaiarealet frem til tilknytningen på Akershusstranda.
  • Optimalisere trafikklysene i Vippetangen-området for tidsrommet for fergetrafikk.

– COWI har blant annet sett på trafikksituasjonen med minst mulig avstand mellom fergeankomstene, på kun 30 minutter. Hvis man for eksempel øker den avstanden til en time, vil man sikre bedre plass på kaiområdet og bedre flyt for trafikken som skal ut av den siste ankomne fergen, sier Rydland.

– Dette viser at samlokalisering på Vippetangen har den nødvendige fleksibiliteten til å håndtere trafikken. Rådgivingsselskapet trekker også i sin rapport fram at det i dag kun er ett felles bilfelt ut fra kaia på Vippetangen.

En løsning COWI peker på er etablering av ett felt for de som skal østover langs E18, og et eget felt for de som skal vestover. Rydland er tydelig på at mest optimal utkjøring på havneområdet er noe Oslo Havn skal se nærmere på i forbindelse med detaljreguleringen.

Trafikklysene kan tilpasses

Videre trekker COWI fram at trafikklysene i området ikke forholder seg til fergetrafikken. Tidligere har man benyttet egne signalplaner for trafikklysene, som sørger for en lengre periode med grønt lys når fergene tømmes. Dette innebærer at når en ferge kommer til havn, blir lysene i området grønne i lengre tid, slik at trafikken går raskere og mer effektivt. Men disse signalplanene er ikke lenger i bruk.

COWI trekker fram at å gå tilbake til disse signalplanene ville være ideelt for fergetrafikken på Vippetangen. Rydland og Oslo Havn mener også dette er en svært effektiv løsning.

– Dette vil utvilsomt forbedre trafikkflyten i området og gi en effektiv håndtering av fergetrafikken, sier Rydland. Fristille Filipstad Rydland tror og håper at de som er bekymret for trafikksituasjonen på Vippetangen blir beroliget av funnene og forslagene til tiltak som kommer frem i COWIs rapport fra mars 2023.

Rydland peker ellers på den store fordelen det vil være for Oslos befolkning at Filipstad blir utviklet til det beste for innbyggerne.

Her kan dagens terminalområde erstattes med sjøbad og grøntområder som kommer alle Oslos beboere og besøkende til gode. I tillegg får man arbeidsplasser og mange nye sentrumsnære boliger, sier Rydland før han fortsetter:

– Grepene fergeselskapene kan ta, for eksempel med justering av fergetider, er relativt små med tanke på hva Fjordbyen vinner på løsningen med samlokalisering av utenlandsfergene.

Alternativet på Vippetangen sikrer også at man bevarer Kongshavn som godshavn, noe som er svært viktig for å sikre at stadig mer av godstrafikken inn og ut av hovedstaden flyttes fra veien til fjorden.

– De gode argumentene står i kø for å samlokalisere utenlandsfergene på Vippetangen. Vi er derfor veldig glade for at vi også kan berolige de som eventuelt er bekymret for trafikken at vi tallgrunnlaget på bordet, har identifisert mulige løsninger, og er trygge på at trafikksituasjonen i og rundt Vippetangen kan ivaretas ved hjelp av enkle grep, sier Rydland.

Powered by Labrador CMS